Blog

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2022  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2022             โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยได้ทำการประเมินทุก 3 ปี อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกว่า “ความฉลาดรู้” (Literacy) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์

คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านความยั่งยืน (QS World University Rankings: Sustainability)* ประจำปี 2567 การจัดอันดับครั้งนี้ครอบคลุมมหาวิทยาลัย 1,397 แห่ง มากกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งแรกถึงสองเท่า และเป็นการประเมินมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยโทรอนโต ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก ตามด้วยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ในอันดับ 2 และมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ในอันดับ 3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านความยั่งยืนของคิวเอส ประจำปี 25 67 – 20 อันดับแรก 2567 1 มหาวิทยาลัยโทรอนโต ( University of Toronto) แคนาดา 2 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ( UC Berkeley)  สหรัฐอเมริกา 3 มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ( The

  ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการ “สู่ขวัญ เล่าขานเรื่องราว สุวรรณภูมิ” เรื่อง สตรีกับอำนาจการปกครอง แม่ และขวัญของชาวอุษาคเนย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสู่ขวัญมากมาย อาทิ การแสดงชุด “สู่ขวัญความสุขแห่งสุวรรณภูมิ” การแสดง วงดนตรี “หมาเก้าหาง” สู่ขวัญ สุวรรณภูมิ เสวนาวิชาการ “สู่ขวัญ สุวรรณภูมิ” เล่าขานเรื่องราวสุวรรณภูมิ การแสดงลำนำเพลง ย้อนเวลาหาอดีต “Cup of Joy ~ ฮักกันสามวัน” และ การแสดง

  โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ 17 คน สามารถทำผลสอบได้คะแนนสูงในหลายวิชา และนักเรียนเหล่านี้ยังได้รับรางวัล Pearson Outstanding Learner Award โดยนักเรียนในกลุ่มนี้มี 7 คนที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทย และอีก 2 คน ได้ผลสอบ AS ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ Trey ซึ่งได้รางวัลสาขาวรรณคดีอังกฤษ และ Tara ได้รางวัลในสาขาภูมิศาสตร์ ทางโรงเรียนฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคนในครั้งนี้ และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฉลองความสำเร็จทางวิชาการให้นักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยมสำหรับปีการศึกษานี้   รายชื่อนักเรียนต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อตอกย้ำเรื่องคุณภาพการศึกษาของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ   นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Best in Region (South East Asia) (Oxford AQA): Tara for AS Geography Tui for A Level Geography Trey

  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบริการวิชาการตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ บนรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลนครรังสิตและเครือข่ายกู้ชีพเพื่อรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ เทศบาลนครรังสิต มูลนิธิฟ้าหลังฝน และมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติที่โดดเด่นในการบูรณาการทั้งการใช้ความรู้ด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้านเภสัช และด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสังคม และที่สำคัญคือเพื่อสร้างการมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในการนำความรู้ความสามารถช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์

  รายงานการติดตามการศึกษาทั่วโลกประจำปี 2567/2568 ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ระบุว่า ความเป็นผู้นำเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนา และความก้าวหน้า เอ็ดฮีโร่ส์ (EdHeroes) จึงเปิดตัวโครงการความเป็นผู้นำในระหว่างการประชุมจีอีเอสเอส ดูไบ (GESS Dubai) เพื่อแก้ไขช่องว่างในการพัฒนาด้านการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แนวปฏิบัติในการเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในแวดวงธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวงการการศึกษา ผู้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับประกันประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์เชิงบวกที่สม่ำเสมอ ความเป็นผู้นำนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในอุตสาหกรรมเดียว หากแต่เมื่อเราพิจารณาถึงรูปแบบที่พบเจอในสาขาต่าง ๆ แล้ว เราจะสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันเป็นแนวทางสากลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระยะยาว ดร. โอซามา โอเบแดต (Osama Obeidat) ซีอีโอของควีน ราเนีย ทีชเชอร์ อคาเดมี (Queen Rania

มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน นักประดิษฐ์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน การประกวด ในงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design Expo” (KIDE2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566  ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ราชารส ก๋วยเตี๋ยวเรือ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 1-4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok นำเสนอ การรีวิวร้านอาหารสุดล้ำ (โดยเป็นร้านอาหาร ไหนก็ได้) (พร้อมติด hashtag #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SSRU #ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SMEChallengeSeason1) เกณฑ์การประกวด 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง 2. จำกัดสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน (ใน 1 ทีมสมาชิก ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน) 3. สมาชิกในแต่ละทีมต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปีที่ 1-4