Blog

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สมัครด่วน 11-28 มิ.ย.64 นี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ Bachelor of Science (Cannabis Health Science)หลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย รูปแบบการศึกษา • เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3* • สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 2 ปี* (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน ) • สามารถฝากตัวศิษย์กับสถาบันสอนแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย** *เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ระดับปริญญาตรี​ ภาคปกติ​ รอบรับตรงเพิ่มเติม เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564 สมัครด้วยตนเองทาง ID Line: @wmg5832e สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ * การตลาด * การบริหารทรัพยากรมนุษย์ * ธุรกิจระหว่างประเทศ * การเงินการธนาคาร * การจัดการธุรกิจบริการ * การประกอบการธุรกิจ ………………………………. กันยากร สุจริตเนติการ :ออกแบบกราฟิก/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ www.fms.ssru.ac.th

คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ลงมติเลือก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ปี 2564-2568 ในการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อดีตนายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 1. รศ.ดร.ฤๅเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษา โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา **หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564 นี้** สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690   ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php โดยมีคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชาการท่องเที่ยว –

  ม.ศิลปากร ชวนสวมเสื้อยืด ต้านภัยโควิด-19            ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงที่มาของเสื้อยืด ศิลปากร “รวมแรง ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19” ว่าเป็นความถนัดและชำนาญของมหาวิทยาลัยเรา ที่จะออกแบบและดีไซน์ทั้งแบรนเนอร์และโปสเตอร์ ส่งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเกี่ยวกับการต่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราได้ขออนุญาตนำภาพที่ท่านรองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ได้ออกแบบมาไว้บนเสื้อยืดเพื่อออกจำหน่ายในราคาตัวละ 220 บาท และทำมาจำนวนจำกัด เพื่อนำรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุคต้านภัย โควิด-19 อาทิ

คณะทันตะ…BTU เปิดรับนักศึกษาใหม่ รับสมัครวันสุดท้าย 15 มิ.ย.นี้เท่านั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือ เรามีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิทัลให้ฝึกปฏิบัติงานกับขากรรไกรจำลองและหุ่นกะโหลก สำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ ก็ยังมีอาคารคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีเก้าอี้ทำฟันถึง 100 ชุด และห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างครบวงจร  รายละเอียดหลักสูตร ป.ตรี  https://bit.ly/3rNf3hn  รายละเอียดหลักสูตร ป.โท ทันตกรรมจัดฟัน  https://bit.ly/2Qsd1Xw  รายละเอียดหลักสูตร ป.โท ทันตกรรมรากเทียม  https://bit.ly/3tRGqbf หมอฟัน…ผูกพันกับคนทุกวัย ผู้รับบทดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกคน คือ หมอฟัน นั่นแปลว่าเวลาเรามีเหตุด่วนเหตุร้อนอะไรเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ก็ต้องเบิ่งไปหาหมอฟันโดยพลัน ซึ่งทุกช่วงชีวิตของเรา มีหลายครั้งที่ต้องพึ่งพาและให้หมอฟันเป็นผู้ดูแล ตั้งแต่การถอนฟันตอนเด็ก จัดฟันตอนวัยรุ่น ขูดหินปูนทุก 6 เดือน

ม.กรุงเทพธนบุรี จัด “ปฐมนิเทศออนไลน์” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 13 มิ.ย. นี้ พร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก คณบดีคณะต่าง ๆ จะมาร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานวิชาการ งานทะเบียน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจการนักศึกษา หอพักนักศึกษา

                  ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า ตนรู้สึกดีใจและขอขอบคุณ ซูซี่-สุษิรา แอนจิลีนา แน่นหนา พร้อมกับคุณพ่อ นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และศิษย์เก่าโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการทาบทามจากกลุ่ม “Veridian” ซึ่งเป็นกลุ่มพี่ ๆ ศิษย์เก่าศิลปากร ที่ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เชื้อเชิญให้ช่วยทำคลิป เชิญชวนทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยทั่วไป ให้มีกำลังใจในการต้านภัยโควิด-19 ครั้งนี้