14/08/2019 Share

“คุณหญิงกัลยา”ดูงาน ว.เกษตรฯ สารคาม ยกระดับทั้งระบบ

“คุณหญิงกัลยา”ลงพื้นที่ดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ยกระดับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั้งระบบ

วันนี้ (14 ส.ค.) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)มหาสารคาม และ ดูผลการดำเนินของนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ที่บ้านหนองบัวแปะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ อศ.กช. เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีระบบการตลาดที่ดี มีผู้เรียนตั้งแต่อายุ 17 ปี -72 ปี ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของตนที่ให้เปิด วษท.สำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เรียน วษท.ได้ และเป็นการสร้างเกษตรกรที่มีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีควรขยายโครงการฯต่อไป
คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า ตนขอให้ วษท.นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ให้วิทยาลัยและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชนมากขึ้น
นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ วษท.ทุกแห่ง ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นไม้ท้องถิ่น ต้นไม้ที่มีมูลค่า เช่น พยุง สัก ยาง เป็นต้น รวมถึงรณรงค์ให้นักศึกษา และประชาชน นอกจากปลูกต้นไม้ทั่วไปแล้วก็ควรปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าตามหัวไร่ ปลายนา หรือแบ่งพื้นที่ 1 ไร่มาปลูกต้นไม้มูลค่า ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคง สร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้จับเงินล้านแน่นอน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ที่วษท.มหาสารคามมีการบริหารจัดการน้ำโดยรู้จักใช้น้ำอย่างมีคุณภาพทั้งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งตนจะให้ วษท.มหาสารคามเป็นต้นแบบและเป็นแกนนำสร้างการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีแม้จะอยู่นอกเขตชลประทาน
#สำนักข่าวการศึกษาไทย
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment