25/02/2020 Share

ทุนMBAที่NTU,สิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง ประเทศสิงคโปร์ โดยNanyang Business School กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน NTU-MBA scholarship ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยเปิดรับทุกสัญชาติ ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด เป็นระยะเวลา 3 เทอม(12 เดือน)

สถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งขึ้นในปีค.ศ.1956 สำหรับ Nanyang Business School (NBS) และเป็นสถาบันธุรกิจที่อยู่ในการดูแลของ Nanyang Technological University โดย NBSมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี รวม 4,400 คน ภารกิจสำคัญของสถาบันคือการให้ความรู้และการอบรมแก่ผู้นำทางธุรกิจทั่วโลก ด้วยการใช้ความรู้ที่ล้ำหน้าในทางทฤษฎีและการฝึกฝนปฏิบัติในด้านการจัดการระดับโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก

-การพิจารณาคัดเลือกดูที่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความต้องการด้านเงินทุน

-ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้กำลังรับค่าจ้างในการทำงานให้กับหน่วยงานใด หรือรับทุนจากแหล่งอื่น ๆ

ผู้สนใจดำเนินการส่งใบสมัครแบบออนไลน์this link.  ภายในเดทไลน์คือสิ้นเดือนมีนาคม

 

Application Form

Scholarship Link

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment