Archive

“ประสานมิตรเกมส์” ปิดฉากยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง ปิดฉากลงไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา   สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”  ที่เปิดฉากและเริ่มต้นการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 22-28 ธันวาคม ที่ผ่านมา    โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถมและมัธยมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นทั้ง 17 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา, กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, ฮอกกี้ และแฮนด์บอล

ปิดฉาก “ประสานมิตรเกมส์” ประถมสาธิตประสานมิตร ครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง ปิดฉากลงไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา   สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ที่เปิดฉากและเริ่มต้นการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 22-28 ธันวาคม ที่ผ่านมา   โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถมและมัธยมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นทั้ง 17 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา, กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, ฮอกกี้ และแฮนด์บอล มีเหล่านักกีฬาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

City University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับ 15 เอเชียโดยTHE แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนมัธยมปลายยอดเยียม ในการมาเรียนปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ทุนมีมูลค่า HK$180,000, Full-Tuition, และ Half Tuition โดยเปิดรับใบสมัครถึง 2 มกราคม 2020 นี่คือทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นและวางแผนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในฮ่องกง โดยทุนแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ -Top Scholarships of HK$180,000 (approximately US$23,000), covering annual tuition fees, on-campus accommodation, and living expenses

ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ ทุนพระราชทาน อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ๓ ปีการศึกษาขึ้นไป และร่วมประชุมสัมมนาสำหรับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ รับสนองพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริ ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2506 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายให้ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Cyprus West University หรือ CWU มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในประเทศตุรกี ประกาศให้ทุนแก่ทั้งผู้สมัครในประเทศและต่างประเทศ มีหลายรูปแบบทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดสาขา เปิดรับใบสมัครถึง 4 มีนาคม 2020 เป็นมหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2015 สำหรับ Cyprus West University เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งโปรแกรมเต็มเวลา หลักสูตรควบ และอื่น ๆ โดยใช้ภาษากลางในการสอนทั้งตุรกีและอังกฤษ โดยทุนที่ให้ปีนี้ ประกอบไปด้วย เช่น International Students Scholarship, Academic Scholarship, และ Academic Achievement Scholarship ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารตำบลบึงบา มอบความสุขส่งท้ายปี จัดกิจกรรมโครงการอบรมมัดย้อมผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี           นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า เทคนิคในการสอนมัดย้อมวันนี้ ไม่ได้มีกระบวนการซับซ้อน ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ซึ่งเป็นการมัดย้อมแบบเย็น การทำผ้ามัดย้อม เป็นการสร้างจินตนาการให้กับผู้สูงอายุ ลวดลายที่ออกมาเป็นจินตนาการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล สีที่ใช้เป็นสีที่ปลอดภัย ไม่อันตรายต่อผู้สูงอายุ นอกจากความรู้ที่ถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุในวันนี้ ยังเป็นการมอบความสุขให้กับท่านส่งท้ายปี ผู้สูงอายุได้หมวกมัดย้อมที่เกิดจากฝีมือตัวเอง สร้างความสุข และความภูมิใจ ระหว่างที่อบรมผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนมาก มีการสอบถามในเรื่องของตลาด และแหล่งจำหน่ายผ้ามัดย้อม โดยผ้ามัดย้อมยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเป็นงานฝีมือ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งถ้าผู้สูงอายุทำเป็นงานอดิเรก สามารถสร้างรายได้