Archive

ม.นอร์ทกรุงเทพ จับมือ SBAC น้ำใจคนไทย สู้ภัยโควิด-19 ม.นอร์ทกรุงเทพ จับมือ SBAC และเขตสายไหม มอบอาหารน้ำใจ Food for You ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมใน “โครงการมอบอาหารน้ำใจ Food for You” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ ส่งต่อความห่วงใยและต้องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพหรืออยู่ในสถานะตกงาน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมส่งต่อมื้ออาหารสุขภาพดี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 กล่อง ตลอดโครงการ ไปยังพี่น้องประชาชนละแวกซอยพหลโยธิน 52 เขตสายไหม และต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี

?อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต ที่สนใจด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจStartup??? เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์(3วัน) “Startup Boot Camp Online#1” โดยโค้ชมืออาชีพ คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง แห่งAIRPORTELs?✈️ และคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co-Founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd.??? เพื่อเตรียมความพร้อม ผลักดันน้องๆไปสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ อาทิ การแข่งขัน Startup Thailand League และ Conovative Award 2020 ??? ?เริ่มการอบรมครั้งแรก ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563

สาธิต ม.รังสิต มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาคนไข้ติดเชื้อโควิด-19ในโครงการ “ทุนการศึกษา ฮีโร่ในชุดขาว” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วยรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) จนสำเร็จการศึกษา และขอมอบรอยยิ้มกลับมาให้แก่ครอบครัวท่านอีกครั้ง ในโครงการ “ทุนการศึกษา ฮีโร่ในชุดขาว” ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยวิกฤตสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ที่นับเป็นโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาตร์นับตั้งแต่ Spanish flu และได้คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้วเกือบล้านชีวิต บุคลากรที่ทำหน้าที่อยู่แถวหน้าในการต่อสู้ในครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทั้งชีวิตและเวลาของตัวเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงกับการติดเชื้อสูงมาก เสียสละชีวิตครอบครัวโดยไม่ได้พบหน้าครอบครัวเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตอยากเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และอาสาดูแลเรื่องการศึกษาให้แก่บุคคลกลุ่มนี้ โดยการมอบทุนการศึกษา Medical Heroes Scholarships หรือ “ทุนฮีโร่ในชุดขาว” ให้กับครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ “ทุนนี้เป็นทุนที่อยากมอบให้กับบุตรของบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่จำกัดเรื่องเชื้อชาติ

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ทำการพัฒนาอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ตัวอุโมงค์ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอย ฆ่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้ครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้เวลาเพียง 6 วินาที ต่อคน ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถเข้าใช้งานอุโมงค์ได้ ใช้เซ็นซอร์สั่งงานแบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมการทำงาน รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้ถึงวันละ 5,000 – 7,000 คน โดยใช้น้ำยาเพียง 2 ลิตร ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อถูกพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

  r  นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น เพื่อให้การรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินงานในด้านต่างๆ มีความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงขอประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน นำร่องโครงการ U-OTOP หวังส่งเสริมสินค้าชุมชนผ่านนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษ รุกสู่ตลาดออนไลน์ สู้ภัย โควิด – 19 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มร.สส. ได้ร่วมมิอกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ U-OTOP โดยมอบให้ มหาวิทยาลัยฯดำเนินการนำร่องการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา พร้อมลงภาคสนามร่วมกับพัฒนาจังหวัด โดยนำร่องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับดี ทั้งนี้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการนำสินค้า otop มาขายบนโลกออนไลน์ในช่วงเกิดปัญหาโควิด – 19 ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนพอสมควร แบ่งเบาความเดือดร้อนของครอบครัวได้ส่วนผู้ประกอบการ

Melbourne International Undergraduate Scholarship โดยUniversity of Melbourne แจ้งข่าวให้ทุนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยทุนลดค่าเรียน 3 รูปแบบ 100%,50% และ $10,000 University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับ 33 ของโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme(ACYLS) โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ประเภทได้แก่ 1) หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน 2) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และ 3) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีนหรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ​(2) มีอายุไม่เกิน 45 ปี ​(3) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี (4) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า (5) ใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ​(6) ใบรายงานผลการศึกษา ​(7) Study Plan ​(8) จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ