Archive

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160 คน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

เรียนหมอ อย่างมืออาชีพ กับครูวิชาชีพหมอ คณะแพทยศาสตร์ Open House สู่ครอบครัว BTU คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “Open House เปิดบ้านหลัง ใหม่สู่ครอบครัว BTU” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเตรียมพร้อมอย่างมุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และแสดงความยินดีต่อคณะแพทยศาสตร์ผ่านคลิปวีดิโอในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ BTU Channel เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

อว. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ แก่ ผส. และ พก. รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19              เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ส่งมอบ “นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ” เครื่องใหญ่แบบตั้ง จำนวน 26 เครื่อง และเครื่องเล็กพกพา จำนวน 24 เครื่อง โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

ใจรัก ศรัทธา เชื่อมั่น กตัญญู เส้นทางสู่ความสำเร็จ จากศิษย์วิทย์กีฬา ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เผยเส้นทางสู่อาชีพ “ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล” และ “ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส”             สวัสดีครับ ผมนายวิศรุต กันทะวงศ์ อายุ 22 ปี เกิด 14/10/2541 บิดา นายบุญส่ง มารดา นางเรณู พี่ชาย นายนิรันดร์ กันทะวงศ์ การศึกษา ระดับประถมศึกษา รร.บ้านมาบตาพุด มัธยมศึกษา รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง จบการศึกปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต

อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning Material from Banana Trunk” “ก้านกล้วยกันกระแทก” เวทีนานาชาติ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition รูปแบบออนไลน์ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ปิยะอร กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นการจัดทำผลงานชิ้นนี้เกิดจากนักวิจัยต้องการลดการใช้พลาสติกในงานด้านการขนส่งสินค้าที่มีมากในปัจจุบัน เพราะมีการจัดส่งสินค้าจากการสั่งของออนไลน์ในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในการจัดส่งประกอบไปด้วยกล่องพัสดุ กันกระแทกที่ทำจากโฟม หรือพลาสติก เชือก และเทปกาว ซึ่งเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าแล้ว ทั้งหมดก็จะกลายเป็นขยะ นักวิจัยเห็นความสำคัญและต้องการลดจำนวนขยะในส่วนนี้” อาจารย์ปิยะอร

สวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนสุนันทาพารอด” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนม.ปลาย ได้ก้าวสู่เส้นทางเรียนต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมั่นใจ ไม่พลาดที่นั่ง วันที่ 28 ก.ย.นี้ เริ่ม09.00 น.เป็นต้นไปจนถึง 12.00 น. สุดพิเศษในงาน แจก “เทมเพลต Portfolio SSRU limited edition” ฟรี โดยนักเรียนที่ขอรับเทมเพลต Portfolio SSRU limited edition จะสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการสมัครสมัครรอบที่ 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทุกคณะ ทุกสาขา ซึ่งจะเริ่มรับสมัครในวันที่ 1 ต.ค.64 นี้ ………………………………. สำหรับกิจกรรม

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดบ้านหลังใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สู่ครอบครัว BTU           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัด งาน Open House คณะแพทยศาสตร์ คณะใหม่ล่าสุด ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ตั้งแต่เวลา 13:30 น เป็นต้นไป โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สารเนตร์ไวคกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปิดคณะแพทยศาสตร์ และความพร้อมการเปิดรับนักศึกษาใหม่         ผู้สนใจสามารถเข้าฟังรายละเอียด