Archive

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือภาคีด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีเสวนาการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “PA Forum : EP.1 – Active Environment for All ขับเคลื่อนแนวคิดพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม   นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า วันนี้พฤติกรรมเนือยนิ่งแผ่กระจายไปทั่ว เหตุเกิดเพราะสังคมก้มหน้า ไม่ว่าจะเด็ก วัยรุ่น หรือคนแก่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หลักฐานเชิงประจักษ์ 15 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตและเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการสวนหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ขณะที่ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองเองก็เพิ่มถึง 3 เท่า สิ่งที่ สสส. ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม และประชาชน โดยข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่ากลุ่มโรค NCDs ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค และไม่แพร่กระจายจากคนสู่คน แต่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนั้น เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทย (ตั้งแต่อายุ

  ดร.ช้าง – อภิชา ระยับศรี ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชุดแชมป์เอเชีย พร้อม ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมนักร้องทุ่งแห่งประเทศไทย ที่มี นายทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าพบคารวะ ท่านสุทิน คลังแสง เนื่องในโอกาส ขึ้นรับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมร่วมปรึกษาแนวทาง ช่วยเหลือสนับสนุนวงการลูกทุ่งไทย อนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทย ในการนี้ สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาให้กับ สมาคมนักร้องเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และให้หน่วยภาคราชการ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บทเพลงลูกทุ่งไทย

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะละ 4 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา วันที่ 29 กันยายน ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหม่ ลำลูกกา คลองหก จ.ปทุมธานี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  ครั้งที่2 จำนวนรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ (คน) 582 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ (คน) 280 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 456 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 312 คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ (คน) 544 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวนรับ (คน) 152 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน)

  นางสาวชินชนก แก้วโพธิ์ หรือ ฟิล์ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษาสายศิลป์ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านภาษา เพราะต้องการต่อยอดภาษาและวิชาชีพที่ตนอยากทำ “ฟิล์ม อยากเรียนด้านภาษาต่อยอดจากที่เคยเรียนมา ในชีวิตประจำวันเราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ยิ่งในด้านการทำงาน การประกอบอาชีพ ภาษาน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันเราให้ไปสู่โลกกว้างได้มากขึ้น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี สามภาษานี้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ฟิล์มศึกษา และคิดว่าจะนำไปต่อยอดใช้งาน หากถามว่าเรียนจบไปแล้วอยากทำอาชีพอะไร ตอนนี้ที่แพลนเอาไว้ฟิล์มอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ และก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวด้วย และที่แน่นอนไปกว่านั้น ภาษาเมื่อเรียนไปแล้ว อย่างน้อยก็จะติดตัวเราไป แต่หากอยากให้ภาษาที่ติดตัวไปนั้น ยังมีคุณภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน เราก็จะต้องฝึกฝนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อเราปักหลัก มีจุดมุ่งหมายเรียบร้อย ทีนี้ก็เลือกสถานที่เรียน

  ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทสำคัญของท่าเทียบเรือในการสร้างอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่ยั่งยืน แก่คณะนักศึกษาพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในวันทางทะเลโลก   บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ผู้ประกอบการท่าเรือชั้นนำในประเทศไทย ผลักดันแนวคิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับของเสียจากเรือขนส่งสินค้าในท่าเรือ เพื่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ให้แก่คณะนักศึกษาในพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการของเสียจากเรือขนส่งสินค้า (Reception Facilities)” เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงบทบาทสำคัญของผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือในกระบวนการจัดการของเสียจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อลดมลพิษที่มาจากปฏิบัติการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมฯ มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้เข้าร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมายชั้นปี

งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นที่เขาหนีซาน เมืองชวีฟู่ มณฑลซานตง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื๊อเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 1,600 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านอารยธรรมร่วมกัน ตลอดจนร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับอารยธรรมระดับโลก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคในอนาคต อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนหนีซานในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ภูมิปัญญา

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะ เข้าร่วมการเดินทาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ