Posts From admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยผลการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเว็บโบเมตริกส์ มทร.ธัญบุรี ครองแชมป์อันดับ 1 อีกสมัย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า จากการประกาศผลการจัด “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน โดยการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่าน

โครงการทุนของรัฐบาลไทยที่นักเรียนสนใจติดตามกันจำนวนมาก ก็คือ ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก โครงการนี้ สำนักงาน ก.พ. จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา เป็นประจำทุกปี โดยทุนของปีที่ผ่านมา (2562) ได้มอบให้รวมจำนวน 104 ทุน ช่วงที่เปิดรับสมัครเป็นประจำก็คือ ต้นเดือนกันยายนและปิดรับสมัครสัปดาห์ท้าย ๆ ของเดือนกันยายน โครงการทุนที่เปิดรับก็จะมี ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และโครงการทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ สำหรับผู้มีสิทธิสมัคร ก็คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป น้องๆที่สนใจก็เตรียมความพร้อมกันได้เลย เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว โดยเฉพาะเรื่องหลักฐานการศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนการสมัครต่าง ๆ

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 เดือนสิงหาคม “Unirank” Top Universities in Thailand 2019 Thai University Ranking ผลปรากฏว่า อันดับปี 2019 ช่วงกลางปีเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แซงมหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือแชมป์เก่า ม.มหิดล ส่วน จุฬาฯ และม.เชียงใหม่ ตามมาเป็นอันดับ 3 และ 4 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ที่ 5