Posts From admin

  มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมปลาย และอาชีวศึกษาในงาน Open House 2019 เข้าชมบรรยากาศการเรียนแบบแฮปปี้ และพื้นที่การเรียนรู้แบบชิลๆ “ชวนเพื่อนไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาหมู่ ถ้าน้องอยากรู้ เด๋วพี่พาไป” พร้อมร่วมกิจกรรมค้นหาตัวตน ตามหาคณะสาขาที่อยากเรียนกับรุ่นพี่และอาจารย์ อาทิ คลินิกทันตกรรมจำลอง (Simulation Clinic) และหุ่นยนต์เพื่อการเรียน กิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ หัตถการ (นวด) เวชกรรม (การตรวจโรค) การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม/กัวซา/ครอบแก้ว) ชมการฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator) เวิร์กชอปการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ทดลองตัดโมเดลแบบสถาปัตย์ พูดคุยกับรุ่นพี่จากคณะ/สาขาและกิจกรรมอีกมากมาย น้องๆ มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา

  “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ ซุนวู เป็นผู้เขียน อันเป็นตำราพิชัยสงคราม ที่ถือว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทางทหารอันมีอิทธิพลมากของจีน ปัจจุบันยุทธศาสตร์ในตำราของซุนวู ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงการเมือง “ซุนวู” เป็นชาวเล่ออาน อยู่ในแคว้นฉี ในสมัยปลายของยุคซุนชิว เป็นยุคเดี่ยวกับขงจื๊อ (ก่อนคริสตศักราช ประมาณ 551 – 497 ปี) ต่อมาแคว้นฉีเกิดการกบฏจราจล ซุนวูจึงหลบหนี้เข้าไปอยู่ที่แคว้นอู๋ และได้เข้ารับราชการเป็นแม่ทัพของแคว้นอู๋ในเวลาต่อมา “36กลุยุทธ์ซุนวู” ถือเป็นการใช้สติปัญญาในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้น “WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน” จึงได้นำมาเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาติดตาม เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตการเรียนหรือการทำงานได้เป็นอย่างดี… ……………………… ที่มาและติดตามข้อมูลศึกษาต่อประเทศจีนได้ที่ http://www.wlc2china.com/ ข้อมูลทุนเรียนต่อประเทศจีนปี 2020 https://www.eduzones.com/2019/07/10/china-scholarships/ ……………………………….  

  ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีที่นั่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ เหลือจำนวนมากกว่า 2 แสนที่นั่ง โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนค่อนข้างน้อยนั้น นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ภาพรวมการรับทีแคสรอบ 1-5 ของ มทร.ธัญบุรี มีนักเรียนเลือกสมัครเรียนที่ มทร.ธัญบุรี เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน มีการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตรงความต้องการของตลาด รวมถึงยังเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์มีโอกาสฝึกสหกิจศึกษาหรือโครงการต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความฝันของนักศึกษาที่ต้องการไปหาความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งร่วมกับผู้ปกครอง “จากการติดตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียน พบว่าปีนี้เด็กจะเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง (Pure Science) ทั้งนี้เนื่องจากสายวิทยาศาสตร์ที่เป็น Pure

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยอธิการบดีกล่าวแสดงความห่วงใยต่อนักศึกษาใหม่โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ขอให้นักศึกษาทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และที่สำคัญขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิต นอกจากนี้ อธิการบดียังได้ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ว่า “ขอให้ทุกคน พุ่งเป้าไปที่ดวงจันทร์ แต่ถ้าพลาดหวัง เราก็ยังคงอยู่ท่ามกลางดวงดาว” …………………………………… อรวรรณ สุขมา : รายงาน / ถ่ายภาพ

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้วสำหรับ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่ใหญ่ที่สุด       ในประเทศไทย! กับ EDUCA 2019 โดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   ซึ่งครั้งนี้กลับภายใต้แนวคิด The Power of Learning Community ขอเชิญชวนครูทุกคนมาร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างการศึกษาไทยที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ โดย EDUCA 2019จะจัดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย….. กิจกรรมในงาน การประชุมนานาชาติ เปิดเวทีเทรนด์การศึกษาโลกผ่านวิทยากรด้านการศึกษาชั้นนำจากนานาประเทศ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รวมกลุ่มผู้บริหารมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนากลุ่มย่อยกว่า 170 หัวข้อที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นประเด็นที่ครูต้องรู้ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา และร่วมสนุกกับกิจกรรมส่วนกลางภายในงาน   รายละเอียดการลงทะเบียน การลงทะเบียนมีหลากหลายแพ็คเกจให้เลือกตามความต้องการ ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ 300 บาท สูงสุดอยู่ที่ 1,500 บาท

มทร.ธัญบุรี ยืนยัน ไม่มีนโยบายแย่งนักศึกษาจีนเข้าเรียน และไม่มีหลักสูตรเบ็ดเสร็จกรณีข่าว “ล้งจีนบุกการศึกษา” ผ่านเอเยนซี่ทำให้เข้าเรียนได้แม้ไม่มีวุฒิ ม.6 ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวและการวิจารณ์กันอย่างมากมายโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาที่มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน แย่งเด็กจีนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบางแห่งยอมให้บุคลากรจากจีนเข้ามาควบคุมหลักสูตรเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะในกลุ่มราชมงคล ยิ่งไปกว่านั้นยังเปิดรับเข้าศึกษาผ่านตัวกลางหรือเอเยนซี่ของจีน ทำให้เข้าเรียนได้แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษา และยังช่วยจัดหาเพื่อทำยอดนักศึกษาให้เข้าเรียนตามที่กำหนดได้ โดยข่าวที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ระบุชื่อคนให้ข่าว แต่ระบุเพียงแค่แหล่งข่าวเท่านั้น ผศ.ดร.นาถรพี ชี้แจงว่า คณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาจากจีนมาแลกเปลี่ยนที่ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นเพียงแค่หลักสูตรระยะสั้นเพียงประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้น หรือประมาณ 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรภาษาไทย ดำเนินการมาแล้วปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 12 โดยนักศึกษาจีนส่วนใหญ่สนใจภาษาไทยและรูปแบบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของไทย โดยส่วนใหญ่กลับไปทำงานหรือทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์ และอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษานั้นมีนักศึกษาจีนเพียงประมาณ 10 – 20

  การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป้าหมายอยู่ที่การ “สร้างและส่งต่อ” พร้อมกับ “ต่อยอด” ความรู้ให้นั้นไปยังสองกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 11-12 ก.ค. 2562  @ Makerspace มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กิจกรรมพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับอาจารย์ DPU  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Startup University ที่พร้อมก้าวเข้าสู่การสอนในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านต่างๆ จากองค์กรชั้นนำ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ​โครงการ capstone จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญที่จะเป็น accelerator ในวิชา capstone

ทีมนักศึกษาของห้องปฏิบัติการวิจัย Tentrack ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และดร. ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตรวจจับอาการเป็นสัดของโค จึงได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะการติดสัดของโคนม โดยติดเซ็นเซอร์ตามตำแหน่งต่าง ๆ บนตัวโค เพื่อตรวจจับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงสภาวะการติดสัด และพร้อมสำหรับการผสมเทียม