อธิการบดี แจก ipad ต้อนรับ นศ.แพทย์ ในงานปฐมนิเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
02/11/2021

อธิการบดี แจก ipad ต้อนรับ นศ.แพทย์ ในงานปฐมนิเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นแรก

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบ ipad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์

นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วย ณ ห้องประชุม BTU Hall เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วราภรณ์ ไวคกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมให้ข้อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระทึกร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย และคณาจารย์ได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง และนำเยี่ยมชมความพร้อมของอาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์

 

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เริ่มจัดการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ในวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งคณาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 ด้วย

 

#u-hit.net