คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี รับ 20 คน ถึง 31 ธ.ค.64
13/11/2021

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี รับ 20 คน ถึง 31 ธ.ค.64

ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่ 12 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564
จำนวน 20 คน
สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565
สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565
ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565
รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 ส.ค. 2565
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ หรือ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร : 02-800-6800 ถึง 5 หรือ 081-6352536
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียดการรับสมัคร https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1752
ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU
#u-hit.net