20/04/2021 Share

อธิการ “บังอร” ใจป้ำมอบทุนต่อเนื่องให้เยาวชนชายแดนใต้เรียนต่อป.ตรี ม.กรุงเทพธนบุรี

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี สานฝันอนาคตน้องนักเรียนชายแดนใต้ มอบทุนเรียนปริญญาตรี มีหอพัก พร้อมหางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน ชี้หนุนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ต่อเนื่อง เหตุผู้ปกครองปลื้มลูกๆได้เรียนที่นี่ช่วยแบ่งเบาภาระ พร้อมมีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติมาต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์ ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และจัดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ เข้าพักที่อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนที่จะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-24 เม.ย.2564


รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดการกิจกรรม นันทนาการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมีนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในหลาย ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับเยาวชนจากภาคใต้ ในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 และคาดหวังว่าลูก ๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

ด้านตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 38 กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ นี้ และคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ทักษะต่างๆ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของต่างศาสนิกโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ได้เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความกล้าแสดงออกได้แสดงศักยภาพของตนเอง และการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในอนาคตต่อไป

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดําริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน นําเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทําให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคม ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ดําเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

อธิการ “บังอร” ใจป้ำมอบทุนต่อเนื่อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สาขาต่าง ๆ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ได้เริ่มรับนักศึกษาเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียน และดูแลตั้งแต่ช่วงที่เปิดมหาวิทยาลัย ตามโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีน้อง ๆ จากชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่าควรจะมีสวัสดิการที่ดีให้น้อง ๆ เหล่านี้ด้วย ทั้งเรื่องหอพัก  และทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการหางานให้ทำระหว่างเรียนด้วย ซึ่งตรงนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้มาก  เคยมีผู้ปกครองเขียนจดหมายส่งมาถึงอธิการบดีว่า ดีใจมากที่ลูกหลานได้มาเรียนที่นี่ ลูกไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวัง ตั้งใจเรียน แถมลูกยังส่งเงินที่ได้จากการทำงานพิเศษในระหว่างเรียนมาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อีกด้วย จึงทำให้ตนเองรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกำลังใจและมีพลังดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องดังกล่าว

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment