Best today

“สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ธรรมศาสตร์” ประกาศมอบ 100 ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ พร้อมปรับลดเกณฑ์ GPA ผู้เข้าสอบชิงทุน จาก 2.75 เหลือ 2.5 เพื่อทลายข้อจำกัดและสร้างโอกาสให้ประเทศ พร้อมปรับปรุงหลักสูตรใหม่ “Business and Supply Chain Analytics” ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม . ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของ SIIT ในฐานะผู้ที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ หรือ “วิศวะอินเตอร์”

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา มอบทุนเรียนฟรี…พร้อมมีงานทำ “ทุนเรียนฟรี 100% พร้อมรายได้ระหว่างเรียน” โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2 จาก บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2566 ทำงานกับบริษัทที่ให้ทุน 5 วัน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว มีรายได้ระหว่างเรียน 300 – 500 บาท ต่อวัน  คุณสมบัติผู้สมัคร  กำลังจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. จากสถาบันที่ กพ. รับรอง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รอบ portfolio เปิดรับ 7 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 51 ที่นั่ง รวม 357 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พย. 65- 5 มค. 66  ทางเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th ช่องทางการติดต่อหน่วยงานของคณะครุศาสตร์ หากมีข้อมูลสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ Line Official Account คณะครุศาสตร์ : https://lin.ee/hOl0uxc  เว็บไซต์ www.edu.ssru.ac.th . #ssru

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1855 หรือ สอบถามได้ที่ 02-8006800

SSRU RUN3 พบกับกิจกรรมเดิน~วิ่งประเพณีชาวสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่รักสุขภาพ ชอบทำบุญ นัดพบเพื่อนร่วมรุ่นทุกคณะ/ทุกวิทยาลัยแต่ละสาขาวิชา ได้ที่กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง ๘๕ ปี สวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน ครั้ง ๓  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 สมัครได้ที่ www.ssrurun.com

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภานำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)บางขุนเทียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะทางของยาชีววัตถุและสมุนไพร ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ รวมถึงการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนยา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ต่อไป .  

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า 14,000 แห่ง ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย กลางปี 2022 ประจำเดือนกรกฎาคม 2022 “Unirank” Top Universities in Thailand  2022 Thai University Ranking โดยในปี 2022 นี้มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank  ผลการจัดอันดับปรากฏว่า อันดับเดือนกรกฎาคม 2022 มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ

📣📣 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา 📣📣 👉 ” รับสมัคร DEK 66″ (รับตรง รอบที่ 1) 👈 🔹 ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 🔹 กับ 7 สาขาวิชา 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 🔶 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 🔶 แขนงวิชาการจัดการ การขนส่ง 🔶 แขนงวิชาการจัดการ การขนส่งสินค้าทางอากาศ 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน