Best today

นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกัมพูชา นางสาวจันปัญญา จม ชื่อเล่น “แจน” กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) “แจน”เป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากประเทศกัมพูชา เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่ มจพ. “แจน” เป็นคนเก่ง และเป็นเพชรอีกเม็ด ที่ทั้งเก่งและมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ปกติเป็นจะคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด หากอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิท ก็จะร่าเริงเปลี่ยนไปอีกบุคลิก รวมถึงเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตนเองก้าวไปในสิ่งที่ฝันและ Strong มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีและสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา คือ ภาษาเขมร อังกฤษและไทย

อัสสัมชัญ เปิดตัวหนังสั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” จากเรื่องจริง แล้วคุณจะรักแม่…มากยิ่งขึ้น พร้อมจัดเสวนาถอดบทเรียนเรื่องคุณธรรม และศาสตร์การ Coaching เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดเปิดตัวภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” โดยถูกสร้างจากเรื่องจริงโดยความร่วมมือของเครือข่ายประชาคมอัสสัมชัญ เพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเยาวชนไทย ให้มีความกตัญญูรู้คุณแม่ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย พร้อมทั้งจัดเสวนาถอดบทเรียน ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและศาสตร์การ Coaching ให้กับผู้ชม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี นำสมุนไพรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 6 จังหวัดนำร่อง พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีความเป็นนวัตกรรม และมอบสิทธิ์แก่จังหวัด ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์                 ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพโดยการเลือกอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรและการใช้บริการด้านสุขภาพที่ผสมผสานทางด้านการแพทย์แบบองค์รวม กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในสังคมไทยและทั่วโลก ทำให้มีอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจด้านสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน แต่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์จะได้รับความน่าเชื่อถือ จะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นนวัตกรรม

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับทุนเรียนฟรีที่สหราชอาณาจักร กับโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarships ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2020/2021 สมัครได้ที่ >>>> https://www.chevening.org/scholarship/thailand/ สิ้นสุดการสมัครวันที่ 5 พ.ย. 2019 นี้!!! ——————– สำหรับทุนโครงการ Chevening Scholarships รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้มอบทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันครับ… -ทุนชีฟนิ่งเป็นทุนของรัฐบาลอังกฤษ โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนอื่น ๆ ผู้สมัครที่สามารถแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต กล้าตัดสินใจ และเป็นผู้นำทางความคิด จะได้รับโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี –ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ ค่าเล่าเรียน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (สวปท.) สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (สยธ.) สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (สมาคมฯ) และ ASHRAE Thailand Chaper โดยตั้งเป้าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพและทักษะเพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม พร้อมดึงสถานประกอบการชั้นนำ ด้านเครื่องทำความเย็นมาให้ประสบการณ์ตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความรู้และทักษะอาชีพ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สถาบันการพลศึกษา) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดเดิน-วิ่ง พิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค.62 ปัจจุบันมีผู้สมัครเกือบ 6,000 คนแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬา ทั้ง 20 แห่ง ที่นี่ http://www.runforolympics2020.com/ กำหนดการ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 09.00 น. – 18.00 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ สถานที่จัดการแข่งขัน เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ 1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติมอบโอวาทให้คณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และสควอช ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมเทเบิลเทนนิสนักเรียนไทย จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 20 ส.ค.62 ณ ประเทศอินเดีย และนักกีฬาสควอช ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันสควอช นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมถ่ายภาพด้วย ขวัญกำลังใจ อธิบดี กรมพละ มอบโอวาท ลุยชิงแชมป์เอเชีย เมื่อวันที่

  “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ ซุนวู เป็นผู้เขียน อันเป็นตำราพิชัยสงคราม ที่ถือว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทางทหารอันมีอิทธิพลมากของจีน ปัจจุบันยุทธศาสตร์ในตำราของซุนวู ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงการเมือง “ซุนวู” เป็นชาวเล่ออาน อยู่ในแคว้นฉี ในสมัยปลายของยุคซุนชิว เป็นยุคเดี่ยวกับขงจื๊อ (ก่อนคริสตศักราช ประมาณ 551 – 497 ปี) ต่อมาแคว้นฉีเกิดการกบฏจราจล ซุนวูจึงหลบหนี้เข้าไปอยู่ที่แคว้นอู๋ และได้เข้ารับราชการเป็นแม่ทัพของแคว้นอู๋ในเวลาต่อมา “36กลุยุทธ์ซุนวู” ถือเป็นการใช้สติปัญญาในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้น “WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน” จึงได้นำมาเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาติดตาม เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตการเรียนหรือการทำงานได้เป็นอย่างดี… ……………………… ที่มาและติดตามข้อมูลศึกษาต่อประเทศจีนได้ที่ http://www.wlc2china.com/ ข้อมูลทุนเรียนต่อประเทศจีนปี 2020 https://www.eduzones.com/2019/07/10/china-scholarships/ ……………………………….