Best today

เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและถึงฝั่งฝัน ขณะเดียวกันยังเปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาทำความรู้จักกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นี้จัดขึ้น 4 วัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1-22

Glion Hospitality & business education สถาบันชั้นนำระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฉลองครบ 60 ปี โดยคุณเอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม Managing Director ของ Ekthana Services ณ  The Loft at Waldorf Astoria Bangkok ท่ามกลางศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติร่วมคับคั่ง Glion Institute of Higher Education Alumni Celebrate Alma Mater 60th Anniversary Bangkok (Thailand)- June 18th 2022

ครบรอบ 58 ปี FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี “คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต” สถานีวิทยุกระจายเสียงชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข่าวสาร และความบันเทิงแก่สาธารณชน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่าว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศให้ข่าวสารความรู้ควบคู่ความบันเทิงมาเป็นเวลายาวนานถึง 58 ปี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมีภารกิจในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันได้รับการอนุญาตจาก กสทช.ให้ใช้คลื่นความถี่ในรูปแบบสถานีวิทยุสาธารณะหรือวิทยุบริการสาธารณะ (Public or Public Service Radio) โดยวางตำแหน่งทางธุรกิจเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถยังประโยชน์ให้กับสาธารณะและประชาชน โดยไม่แสวงหากำไร เป็นการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ในด้านสนับสนุนส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ เป็นพื้นพี่ศึกษาดูงาน และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน โดยที่ผ่านมา FM.89.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระรอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง (มรภ.) กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการวัด การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยลงนามบันทึกความเข้าใจในรูปแบบ VDO Conference-ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ . สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มอบถ้วยแก่ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตรกรรมฯ หลังโชว์ฝีมือคว้ารางวัล การแข่งขันกอล์ฟชมรมศิษย์เก่าฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความสุขสนุกสนาน ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  และรักษาการประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวขอบคุณพร้อมมอบรางวัลให้สมาชิกและนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    “กอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ” โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ กิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก เช่น คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตรกรรมฯ นำโดย คุณพนิตา

เปิดใจ “แพรพลอย หัวใจเพ็ชร” นศ.สวนสุนันทา นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2022 นางสาวแพรพลอย หัวใจเพ็ชร นักศึกษาโควตาทุนเพชรนักกีฬา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2021 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สัมผัสเสี้ยวชีวิตของ แพรพลอย หัวใจเพ็ชร สาวน้อยวัย 20 ปี ติดนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อายุ 15 ปี รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพ เล่าว่า “ครอบครัวคุณพ่อเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คุณแม่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพี่น้อง

 “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” กำลังเปิดรับรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน กสศ. เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้รับโอกาสศึกษาต่อ ทุนที่ได้รับ -ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท, ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท – สนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน