Best today

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล้ำ คว้า 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน    จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “E-NNOVATE 2021 International Innovation Show” ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 นวัตกรคนเก่งจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่คว้า 6 เหรียญทอง (Gold Award) ประกอบด้วย – ด.ช.รณภัทร ศรีวรวิไล ด.ช.ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์ ด.ช.บุญยกร สัมฤทธิวนิชชา จากผลงาน “ปากกาต่อต้านโรคระบาด” (Anti

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังไปได้ดี ในช่วงยุคโควิด สร้างรายได้ถึงหกหลักต่อเดือน ให้กับ “มนทรีสวนป่า” ของสองพี่น้อง อรรถกร และ มนตรี เอี่ยมเจริญ ร้านขายพันธุ์ไม้ป่า กล้าไม้ป่าเศรษฐกิจกว่า 30 สายพันธุ์ โดยจำหน่ายทั้งออนกราวด์และออนไลน์ ซึ่งหน้าร้านตั้งอยู่ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย อรรถ เล่าว่า เริ่มจากที่พี่ชายเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ ชอบเพาะกล้าไม้ ไว้ที่บ้าน เพาะไว้ปลูกเองและ บริจาคให้ชาวบ้าน นอกจากนี้รัฐบายมีนโยบายเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่รกร่าง ตลอดจนครม.มีมติอนุมัติให้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม้ยืนต้นใช้ค้ำประกันเงินกู้ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกกล้าไม้ ทางบ้านทำสวนมะพร้าว จึงเริ่มปลูกกล้าไม้ขาย เริ่มขายออนไลน์ โดย 3 เดือนแรกรายได้กว่า 200,000 บาท จึงลาออกจากงานประจำที่ทำมากกว่า 4 ปี มาทำธุรกิจเต็มตัว

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการระเบิดของบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่นั้น มหาวิทยาลัยได้สั่งให้มีการสำรวจว่ามีอาจารย์ บุคลากร และครอบครัวนักศึกษา พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ รวมถึงได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทำการสำรวจว่ามีนักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่อาจไปฝึกงานบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือไม่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอักว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ได้มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ และเคมีประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับโพลีเมอร์และสารเคมี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย เพราะก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกในห้องปฏิบัติการ จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของสารเคมีต่าง ๆ อย่างละเอียด ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่จะฝึกทดลองจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรสาขาที่เปิดรับของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) B.B.A. Digital International Business บธ.บ. สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ – Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ – Major : Digital Business

สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel : 087-1514581 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล  Tel : 063-1713427 คุณอร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรี ได้เปิดพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม (สำรอง) รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว มาตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา และมีกำหนดจะปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ในเดือน มิ.ย.นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเลื่อนการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ออกไปถึงสิ้นเดือน ก.ค.2564 ทั้งนี้ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนามของ มทร.ธัญบุรีเพิ่มขึ้น จากเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้รองรับได้ 100 เตียง เพิ่มขึ้นเป็น 120-130 เตียง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกัน และมทร.ธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั้นจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ “แม้จะมีการขยายการปิดโรงพยาบาลสนาม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา

คณะกรรมการศูนย์โควิด-19 จุฬาฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในระหว่างการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้เกณฑ์การฉีดวัคซีนเป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการชั่วคราวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ต้องเข้าใจว่ามีงานบางประเภท เช่น งานด้านวิจัยในห้องแล็ปที่จำเป็นต้องมีบุคลากรหรือนิสิต เข้ามาดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหาย โชคดีที่ก่อนหน้านี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเน้นให้บริการฉีดวัคซีนแก่สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตปทุมวัน สาทร บางรัก และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะเป็นหลัก นับจนถึงวันนี้ได้ให้บริการมาแล้วมากกว่า 100 องค์กร ในจำนวนนี้รวมถึงบุคลากรของจุฬาฯ และนิสิตบางส่วนด้วย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน และนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำแล็ป หรือสอบจบในพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     จึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 2 หรือ AstraZeneca เข็มแรกเกิน 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดก่อนเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม

ใครอยากเป็นหมอฟัน ยังมีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริง  คณะ “ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี” โดยอธิการ “บังอร” สั่งขยายเวลาเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้จนถึง 30 กรกฎาคม 64 นี้ ยันพร้อมทุกด้านทั้งทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับยุคทันตกรรมดิจิตอล (Digital Dentistry) เต็มรูปแบบ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY (BTU) กล่าวว่า ทันตแพทย์ หรือ หมอฟัน จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการรักษาทางทันตกรรมตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระดับการศึกษาของประชาชน ของแต่ละประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษา ​“สุขภาพช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิต