HEALTH

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรี ได้เปิดพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม (สำรอง) รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว มาตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา และมีกำหนดจะปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ในเดือน มิ.ย.นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเลื่อนการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ออกไปถึงสิ้นเดือน ก.ค.2564 ทั้งนี้ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนามของ มทร.ธัญบุรีเพิ่มขึ้น จากเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้รองรับได้ 100 เตียง เพิ่มขึ้นเป็น 120-130 เตียง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกัน และมทร.ธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั้นจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ “แม้จะมีการขยายการปิดโรงพยาบาลสนาม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา

ศิลปากร เน้นปลอดภัย หมอยา ฉลอง 36 ปี แจกเจล+สเปร์ย                    ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์ 70% และสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบริหารจัดการกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรท

คณาจารย์จุฬาฯ ผนึกวิทยาการวัสดุศาสตร์ทันตกรรม พัฒนา “วัสดุทันตกรรมแข็งตัวด้วยแสง”  ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ร่นเวลาอุดฟัน พร้อมเผยความลับ      สารอะซีแมนแนนจากว่านหางจระเข้กระตุ้นเนื้อฟันและลดการเสียวฟันอยู่ในหลายผลิตภัณฑ์      เพื่อสุขภาพฟัน การรักษาฟันด้วยวิธีการอุดฟันในอดีตที่ผ่านมา ทันตแพทย์มักใช้วัสดุอุดฟันที่ทำจากสารผสม          ซึ่งแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนของไทยส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาแข็งตัวที่เร็วเกินไป ไม่ทันที่ทันตแพทย์จะอุดฟันให้เสร็จเรียบร้อย วัสดุก็จับตัวกันแข็งเสียแล้ว ไม่สะดวกต่อการทำงานของ        ทันตแพทย์  จากโจทย์ที่ว่านี้ คณาจารย์จากรั้วจามจุรีทั้งทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ       สัตวแพทยศาสตร์ จึงร่วมกันในนามกลุ่ม 4Ds

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการคลินิกสุขภาพเพศ พื้นที่ปลอดภัยให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะ พร้อมติงผู้ใช้ยาฮอร์โมนผิดวิธีอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต โลกสมัยใหม่เปิดเสรีและรับรองสิทธิของคนข้ามเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปมด้านสุขภาพของคนกลุ่มนี้   ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กลับไม่เป็นที่พูดถึงหรือเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในวงจำกัด ความรู้สึกเป็น “คนอื่น”         ในร่างกายตัวเองกลายเป็นเรื่องเฉพาะคนบางกลุ่มที่สนใจศึกษา หลายหัวข้อสนทนา อาทิ  อัตลักษณ์ทางเพศโดยกำเนิดที่ไม่สอดคล้องกับเพศสภาพปัจจุบัน กายเป็นชายแต่ใจปรารถนาจะเป็นหญิง หรือสลับกัน ทำนองนี้       ก็ล้วนถูกปัดให้เป็นปัญหาด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่ประเด็นสาธารณะที่ คนทั้งสังคมพึงใส่ใจ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเฉพาะทางที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อคนข้ามเพศโดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในสังคมปัจจุบัน จากโจทย์ข้างต้นทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง “คลินิกสุขภาพเพศ”   

  การดื่มน้ำน้อยเสี่ยงทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ล่าสุด คณะแพทย์ จุฬาฯ วิจัยเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากอัญชันและแกนกล้วย ลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้สำเร็จ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือ นิ่วปัสสาวะ เป็นโรคเก่าแก่ พบมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ ปัจจุบันก็ยังพบได้ทั่วไป โดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร้อน เช่น คนไทย ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเป็นโรคนี้ราวร้อยละ 16-17 ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยอยู่ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยในปี 2563 จากการสำรวจในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วยเป็นนิ่วปัสสาวะแบบไม่แสดงอาการสูงถึงร้อยละ 12  นิ่วปัสสาวะส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ไต จึงมักเรียกว่า นิ่วไต และนิ่วจริงๆ แล้วมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในก้อนนิ่ว แต่ชนิดของนิ่วที่พบได้บ่อยที่สุด คือ นิ่วแคลเซี่ยมออกซาเลต   “คนที่เป็นโรคนิ่วระยะแรกมักไม่รู้ตัว เพราะก้อนนิ่วขนาดเล็กและไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จะรู้ตัวต่อเมื่อก้อนนิ่วใหญ่ขึ้น อุดกั้นระบบทางเดินปัสสาวะ มีอาการปวดร้าว ปัสสาวะขัด บางคนฉี่เป็นเลือด

คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ลงมติเลือก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ปี 2564-2568 ในการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อดีตนายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 1. รศ.ดร.ฤๅเดช

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB แก่บุคลากรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 450 คน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นายชำนิ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาสำรวจข้อมูลคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขณะนี้มีการสำรวจข้อมูลครบทุก มทร.แล้ว จำแนกเป็น 3 ส่วน คือ บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ นักศึกษาทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีถึงบัณฑิตศึกษาแต่ไม่รวมผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 63 และประมาณการนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 64 โดย มทร.ธัญบุรี บุคลากร 2,176 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 19,650 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 7,124 คน