HEALTH

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์บูรณาการ ในสังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เปิดคลินิคกัญชาเพื่อรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยฟรี ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ของวิทยาลัย พร้อมทั้งแจกยากัญชา 16 ตำรับที่ได้รับจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ยาทัพยาธิคุณ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง ยาแก้ลมแก้เส้น ยานำ้มันกัญชาสูตรหมอเดชา ตำรับยาไพสาลี ตำรับยาไฟอาวุธ เป็นต้น “โรคที่สามารถรับการรักษา ได้แก่ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับคุณลัดดาวัลย์ มาทวี ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท มาทวีฟาร์เมอร์ จำกัด ในข้อตกลงความเข้าใจ (MOU.) โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพื่อการแพทย์และพืชเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชาให้แก่บริษัท มาทวีฟาร์เมอร์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการปลูก สกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และเวชสำอางส่วนบริษัทจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและร่วมพัฒนาสมุนไพร กัญชง กัญชา ไปด้วยกันทั้งต้นนำ กลางน้ำ และปลายน้ำ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายินดีสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน องค์กรของรัฐ และองค์กรของภาคเอกชนที่ต้องการจะมาร่วมกันพัฒนาสมุนไพรไทย กัญชง และกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ขอให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันดำเนินการในเรื่องนี้ เมื่อลงนามความเข้าใจหรือความร่วมมือกันแล้ว ก็ขอให้เร่งดำเนินการไปด้วยกัน โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มและองค์ความรู้ทางการแพทย์จากสมุนไพรไทย

อว. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ แก่ ผส. และ พก. รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19              เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ส่งมอบ “นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ” เครื่องใหญ่แบบตั้ง จำนวน 26 เครื่อง และเครื่องเล็กพกพา จำนวน 24 เครื่อง โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นศ.ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน” หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต                                                                    

ม.บูรพา มอบอัดฉีดนักกีฬาโอลิมปิก พร้อมเสื้อสามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา เผยถึงความภูมิใจ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา แบบออนไลน์ ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 “อ้อย” อรสา เที่ยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ “แบม” กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบเลเซอร์เรเดียลหญิง ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ครั้งที่ 32 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม

มกธ.ร่วมกับโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear” คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน                  ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำอาสาสมัคร Clean and Clear ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติในการทำความสะอาด โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกชุมชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้วจันทร์สุข หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารจากกระทรวง กรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน เพื่อหาแนวทางดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ผ่านโครงการ “อว.พารอด” รมว.อว. ศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรี ได้เปิดพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม (สำรอง) รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว มาตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา และมีกำหนดจะปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ในเดือน มิ.ย.นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเลื่อนการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ออกไปถึงสิ้นเดือน ก.ค.2564 ทั้งนี้ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนามของ มทร.ธัญบุรีเพิ่มขึ้น จากเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้รองรับได้ 100 เตียง เพิ่มขึ้นเป็น 120-130 เตียง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกัน และมทร.ธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั้นจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ “แม้จะมีการขยายการปิดโรงพยาบาลสนาม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา