HEALTH

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ขอเชิญร่วม กิจกรรม VIRTUAL RUN สวนสุนันทา 84 ปี วิ่งขยี้โควิด เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 14 พ.ค.64 เริ่มวิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 13 มิ.ย. 64 จะทำการจัดส่งของให้ หลังสิ้นสุดกิจกรรม 3 สัปดาห์ ************************************* 🛒ประเภทการรับสมัคร และค่าสมัคร🛒 ************************************* แบบไม่สะสมระยะ A1 = รับเฉพาะเสื้อ

นักวิจัยจุฬาฯ พบ “รูติน” สารสกัดจากเปลือกส้มฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ อยู่ในช่วงพัฒนาเป็นยา ชี้งานวิจัยยายังจำเป็นคู่กับการวิจัยวัคซีน แนะคนไทยปรับมุมมองสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่า ทั่วโลกเร่งรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ทุกวิถีทาง ทั้งการวิจัยวัคซีนและคิดค้นยารักษาหรือต้านเชื้อไวรัส สมุนไพรหลายชนิดถูกเอ่ยถึงสรรพคุณทางยาที่อาจเป็นทางเลือกและทางออกในการยับยั้งโรคระบาด จุฬาฯ ในฐานะผู้นำการศึกษาวิจัยสมุนไพรเพื่อค้นหาสารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 จึงได้จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษา โควิด-19” เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ และ ผศ. ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ดร. พญ. ศิวะพร บุณยทรัพยากร อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม (BTU Myhome) ว่า ในสังคมปัจจุบัน ปี 2564 เรามีผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคน (จากประชากรทั้งสิ้น 67 ล้านคน) ในขณะที่ลูกๆ ต้องทำงาน พ่อ-แม่ อยู่บ้านก็เป็นห่วง แต่ถ้าพามาอยู่ใน BTU Myhome ก็จะมีแพทย์, พยาบาล มีอาหารตามหลักโภชนาการ มีนักกายภาพบำบัด มีนักกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมทุกๆ เรื่อง จึงได้ชวน ดร.ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล ผู้อำนวยการ

กสิกรไทย เปิดสอบชิงทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ปี 2564 สถาบันในและต่างประเทศ รวม 8 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน บริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลฯ เฟ้นหาคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ร่วมเป็นขุมกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า พร้อมขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาค AEC เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้ สมัครได้ทางเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/kbank-scholarship-2564.aspx นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2564 สำหรับศึกษาต่อที่สถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 8 ทุน รายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดประชุมชี้แจง “โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ากล้วยหอมทองปทุม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเปิด พร้อมด้วยนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ เข้าร่วมการเปิดประชุมชี้แจง ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยว่า กล้วยหอมทองปทุม เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด โดยจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองมากที่สุดในประเทศ กล้วยหอมทองปทุม มีชื่อเสียงด้านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีการพัฒนาในด้านของการแปรรูปมากมาย

พิธีลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชาระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา และบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชา กับคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ ดร.จิราพร สงศรี อ.ดลพร วงศ์ประสาร และคุณนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คุณวรพล พิบูลย์สวัสดิ์

ฤดูแล้งปี 2564 ที่ผ่านมา ชาวกรุงเทพฯ เผชิญปัญหาน้ำประปาเค็มที่สุดในรอบ 20 ปี ผลพวงจาก    โลกร้อนจนน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลกระทบถึงแหล่งผลิตน้ำประปา วิศวกรจากจุฬาฯ คาดน้ำอาจเค็มไปจนถึงพฤษภาคมนี้ พร้อมแนะทางแก้ปัญหาและเสนองานวิจัยเทคโนโลยีแยกเกลือจากน้ำ “น้ำประปาเค็ม” หน้าแล้ง ปัญหาใหญ่ที่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องประสบทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนปีนี้ความเค็มของน้ำเข้มข้นที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะป่วยเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูง     หากดื่มน้ำที่เจือปนเกลือหรือสารโซเดียมคลอไรด์เกินค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก 250 มิลลิกรัมต่อวัน “ในอนาคตปัญหาน้ำประปาเค็มในบ้านเราจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล นักวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว “สาเหตุเกิดจากหนึ่ง น้ำทะเลหนุนสูง ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ น้ำทะเลจึงหนุนขึ้นมาปนกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก สอง แรงดันน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำปิง วัง ยม

การใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แม้จะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดก็อาจเกิดการติดเชื้อได้เนื่องจากต้องมีการปลดหน้ากากอนามัยขณะรับประทานอาหาร ที่สำคัญเชื้อไวรัสมักจะปนเข้ามากับอากาศและเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและปาก การรับประทานสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันอาจเป็นข้อจำกัดในคนบางกลุ่ม เช่น ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ดังนั้นวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสเฉพาะที่ด้วยสมุนไพรที่มีความปลอดภัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชา   เภสัชกรรมปฎิบัติ ได้ร่วมมือกับ University of Innsbruck และ ADSI ประเทศออสเตรีย ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยการนำลำไยสกัดเข้มข้นด้วยกรรมวิธีพิเศษมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรพ่นลำคอและจมูก สามารถลดปริมาณไวรัสที่เกาะติดเยื่อบุและลดปริมาณไวรัสที่อาจเข้าสู่ร่างกายได้ เหมาะสำหรับการนำมาใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสทุกชนิด รวมทั้งไวรัสโควิด-19 โดยลำไยสกัดเข้มข้นด้วยกรรมวิธีพิเศษ (P80) ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถลดการยึดเกาะของเชื้อไวรัสที่เยื่อบุอ่อน ไม่ว่าจะเป็นที่        โพรงจมูกและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดการสร้าง complementary C3a ซึ่งเป็นสาร  ก่อการอักเสบที่รุนแรงในปอดได้ นับเป็นสมุนไพรตัวแรกที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการลดการติดเชื้อที่โพรงจมูกและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง  ผลการศึกษาพบว่าฤทธิ์ดังกล่าวสามารถอยู่ได้นานถึง