PR NEWS

ป.โท นิเทศฯ กรุงเทพธนบุรี เปิดรับ นศ.ใหม่               รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงการเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ในปีนี้ว่า คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร) มีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตามยุคตามสมัย โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทและหน่วยงานด้านนิเทศศาสตร์ และองค์กรชั้นนำทั้่งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ครบวงจร และเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากมืออาชีพ เตรียมตัวเป็นนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ โดยนักศึกษาที่อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถกู้ กยศ.ได้ และช่วงนี้มีส่วนลด 5,000 บาท ให้กับผู้ที่สมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

อว.บุกเยี่ยม ม.ศิลปากร พร้อมหนุนงานศิลปะ พัฒนาอุดมศึกษา               เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ธัชชา หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือ “ธัชชา” (Thailand Acardemi of

ช้าง ไทยเบฟ เผยไต๋ เจาะตลาดกีฬา ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม ม.ศิลปากร นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ “ช้าง” มาบรรยายเรื่องการตลาดกีฬา sport marketing ตั้งแต่การเริ่มสร้างธุรกิจ มาจนถึงยุค 4.0 พร้อมกับการเพิ่มมูลค่า ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมี ศาสตราจารย์​ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ

เที่ยวแล้ว เที่ยวซ้ำ มองการตลาดให้ถึงแก่น กับ ป.เอก ศิลปากร                เมื่อวันที่ 13 มี.ค.64 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาร่วมสอนออนไลน์วิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business) ในหัวข้ออนาคตภาพการประกอบการเชิงธุรกิจของการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว และกีฬา รวมทั้ง คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ยังมาร่วมสอนนโยบายสาธารณะทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Public Policies

ครั้งแรก! สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร จัดนิทรรศการเสมือนจริง ออนไลน์          สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จัด English Virtual Exhibition 2021 นิทรรศการเสมือนเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (The First time of English Virtual Exhibition) ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (in the New Normal Era)        พบกับ Phenomenon-based Learning: English Virtual Exhibition 2021 โครงการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (English Language Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควงคู่รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าเยี่ยมบริษัท CS Group โดยมีประธานบริษัท Mr.Wang และ ดร.ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานบริษัทธนัทเฮิร์บ จำกัดให้การต้อนรับ พาชมผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และส่งออกจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมูลค่านับพันล้านบาท อาทิ กาแฟ ชา น้ำดื่ม CBD อาหารเสริมสุขภาพ เวชสำอางค์ ผ้าอนามัยนาโนผสมกัญชา เป็นต้น ภายหลังการเยี่ยมชม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่า “บริษัท CS Group

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (มรภ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (สดท.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน นายกสมาคมสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย รวมทั้งอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามในรูปแบบ VDO Conference-ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น

ชมรมว่ายน้ำมรภ.สวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมไว้อาลัยแด่ ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้มีคุโณปการต่อวงการว่ายน้ำและผู้บุกเบิกกีฬาระบำใต้น้ำของไทย กีฬาระบำใต้น้ำได้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก โดย ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ ซึ่งสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ส่ง ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ ไปเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระบำใต้น้ำกับสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) ที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้ารับการอบรม เป็นผู้ตัดสินกีฬาระบำใต้น้ำ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ได้เดินทางไปอบรมผู้ตัดสินระบำใต้น้ำที่ประเทศกรีซ และต่อมาได้เดินทางไปอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มแรก นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมแรกของประเทศไทย มาจากนักกีฬาว่ายน้ำของสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ทั้งหมด และฝึกซ้อมโดยใช้เวลาว่างจากการฝึกซ้อมว่ายน้ำมาฝึกระบำใต้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งการเล่นระบำใต้น้ำในสมัยนั้นมีจุดมุ่งหมายของการเล่น คือ เพื่อเผยแพร่กีฬาระบำใต้น้ำให้บุคคลทั่วไปรู้จักกีฬาระบำใต้น้ำให้มากขึ้นโดยนักกีฬาระบำใต้น้ำไทยชุดแรก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง ตามคำเชิญของทีมระบำใต้น้ำของประเทศญี่ปุ่น เพื่อจุดประสงค์ที่จะช่วยพัฒนากีฬาระบำใต้น้ำของประเทศไทย ต่อมาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์