PR NEWS

ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมงานบุญใหญ่ เททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.59 น. ขึ้น 10 ค่ำเดือน 11 ได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ (อก) เป็นวาระที่ 3 ณ โรงหล่อพระ ไพศาลปติมากรรม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดธรรมศาลา เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ พร้อมกับพระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตร โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน นิสิตเก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังทรัพย์และศรัทธา ได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2564 วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี” เลขที่บัญชี 074-7-82776-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ https://forms.gle/35JWNKxTBE86Avik7 หรือ Line

กระทรวงท่องเที่ยวฯ จับมือ ม.ศิลปากร หนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 80,000 คน ทั่วประเทศ รับมือเปิดประเทศ                   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดประกอบโครงการส่งเสริมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

นานากีฬาจีน วัฒนธรรมที่สานต่อ สู่ ป.เอก ศิลปากร                            เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาในระดับ ป.เอก ในวิชาปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Philosophies and Concepts of Recreation, Tourism and

ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา   ดร.ช้าง – อภิชา ระยับศรี อุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอล นักเรียนไทย ชุดแชมป์เอเชีย สองสมัยซ้อน พร้อมด้วย นายพนม พรมประเสริฐ รวมถึงคณะกรรมการสมาคมชาวศรีสะเกษอีกหลายท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ที่เดินทางมารับฟังปัญหาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะได้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังนี้ ข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในจังหวัดศรีสะเกษ, ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำแหล่งกักเก็บน้ำฝนและความต้องการใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่, แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

“ทีมอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร”   อาจารย์อิศร์ วัจนสุนทร (หัวหน้าโครงการ)  อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ (ผู้ร่วมโครงการ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด (น้ำพริกแกงตราแม่อำพร) โดยได้รับแหล่งทุนจากงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สอวช.) ภายใต้หน่วยดำเนินงานโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรม“ยะของกิ๋น…ถิ่นบวกเปา” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองแปรรูปด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงตราแม่อำพรที่ผลิตในชุมชม ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นที่นิยมอย่าง น้ำพริกข้าวซอย น้ำพริกอ่อง และน้ำพริกแกงฮังเล มานำเสนอสูตรอาหารที่มีความน่าสนใจ อาทิ เมนูข้าวซอยหน้าตั้ง  สปาเกตตี้น้ำพริกอ่อง

เรียนท่องเที่ยว จากผู้รู้ท่องเที่ยวตัวจริง “ดร.สันติ ป่าหวาย”                 เมื่อวันที่ 2-3 ต.ค.64 ดร. สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาร่วมสอนวิชาสัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Seminar in New Paradigms in Recreation, Tourism and Sport Management) โดยนำองค์ความรู้ตั้งแต่สมัยเป็นท่องเที่ยวจังหวัดทั้งที่ตรัง และภูเก็ต ต่อด้วยผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากร การพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา, รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งอธิบดีกรมพลศึกษา คนที่

ใจรัก ศรัทธา เชื่อมั่น กตัญญู เส้นทางสู่ความสำเร็จ จากศิษย์วิทย์กีฬา ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เผยเส้นทางสู่อาชีพ “ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล” และ “ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส”             สวัสดีครับ ผมนายวิศรุต กันทะวงศ์ อายุ 22 ปี เกิด 14/10/2541 บิดา นายบุญส่ง มารดา นางเรณู พี่ชาย นายนิรันดร์ กันทะวงศ์ การศึกษา ระดับประถมศึกษา รร.บ้านมาบตาพุด มัธยมศึกษา รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง จบการศึกปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต