PR NEWS

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนา “SANDBOX MODEL ก้าวแรกการท่องเที่ยว สู่การเปิดประเทศ ในก้าวต่อไป เข้าฟังออนไลน์ฟรี            คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนาพิเศษ “SANDBOX MODEL ก้าวแรกการท่องเที่ยว สู่การเปิดประเทศ  ในก้าวต่อไป” ผ่านระบบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564   เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมี คุณนัทธี ถิ่นสาคู (ส.ส.จังหวัดภูเก็ต และรองประธานคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว), คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช(ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต), คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย(ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา) โดยมี

 “ตำบลคลองนิยมยาตรา” ต้นแบบของการพลิกเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่แม้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพดั้งเดิมเป็นเกษตรกร ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม สภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนจากเกษตรกรไปสู่แรงงานในโรงงานที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด ชุมชนได้ใช้กระบวนการเสริมสร้างผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม บริหารจัดการชุมชนตนเองได้และสามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่กระจายโอบล้อมชุมชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราก็อยู่ได้” สร้างความมั่นคงทางอาหาร : ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราก็อยู่ได้  ชาวตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชน จากกระบวนการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสาน รักษา  ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ประกอบกับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) จัดกิจกรรม MUIC Virtual Open Days 2021 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 64 จึงขอเรียนเชิญนักเรียนและผู้ปกครอง ที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ที่ ม.มหิดล เข้าร่วมงานชมการถ่ายทอดสด LIVE! บูธนิทรรศการหลักสูตรต่างๆ และสอบถามการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ ผ่านสื่อออนไลน์เสมือนจริง สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/MUIC-Virtual-Open-Days-2021

วันนี้ (จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ SMEs การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564 ต่อนายวัชรุน จุ๊ยจำลอง ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564 นายวัชรุน จุ๊ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมขุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันนี้ (จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ SMEs การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564 ต่อนายวัชรุน จุ๊ยจำลอง ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564 นายวัชรุน จุ๊ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมขุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ม.ศิลปากร ชวนสวมเสื้อยืด ต้านภัยโควิด-19            ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงที่มาของเสื้อยืด ศิลปากร “รวมแรง ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19” ว่าเป็นความถนัดและชำนาญของมหาวิทยาลัยเรา ที่จะออกแบบและดีไซน์ทั้งแบรนเนอร์และโปสเตอร์ ส่งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเกี่ยวกับการต่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราได้ขออนุญาตนำภาพที่ท่านรองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ได้ออกแบบมาไว้บนเสื้อยืดเพื่อออกจำหน่ายในราคาตัวละ 220 บาท และทำมาจำนวนจำกัด เพื่อนำรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุคต้านภัย โควิด-19 อาทิ

                  ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า ตนรู้สึกดีใจและขอขอบคุณ ซูซี่-สุษิรา แอนจิลีนา แน่นหนา พร้อมกับคุณพ่อ นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และศิษย์เก่าโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการทาบทามจากกลุ่ม “Veridian” ซึ่งเป็นกลุ่มพี่ ๆ ศิษย์เก่าศิลปากร ที่ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เชื้อเชิญให้ช่วยทำคลิป เชิญชวนทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยทั่วไป ให้มีกำลังใจในการต้านภัยโควิด-19 ครั้งนี้           

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สั่งประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยเริ่มทะยอยเปิดเทอมได้หลังวันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป ทาง ม.กรุงเทพธนบุรี ก็เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมด้วยการฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคนว่า ภายในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรา ต้องปลอดภัย และมีมาตราการการป้องกันดูแลอย่างเข้มข้น เพราะเราคือต้นแบบการผลิตนักศึกษามืออาชีพสู่สังคม ที่ต้องมีการเฝ้าระวังและมีข้อบังคับตามระเบียบของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข เราจึงได้ฉีดพ่นตั้งแต่อาคาร คณะ-สาขา ห้องเรียนรวม, ห้องปฏิบัติการ, ห้องประชุม, ห้องสมุด, โรงอาหาร, ที่พักนักศึกษา, บุคลากร ตลอดจนศูย์แพทย์ผู้สูงวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร (Aging Medical Care