PR NEWS

  บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชุดนักเรียนตราน้อมจิตต์ เตรียมนำสินค้าชุดนักเรียนน้อมจิตต์ ที่ได้รับมาตรฐานเบอร์ 5 ไปแสดงในงาน “Egat for ALL มหกรรมสินค้าเบอร์ 5 แห่งปี… 30 ปี DSM” งานที่รวบรวมสินค้าฉลากเบอร์ 5 เครื่องหมายประหยัดพลังงานมากที่สุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นาย อานนท์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

                 ปิดฉากการแข่งขัน TRUE 5G ESPORTS and GAME YOUNG MASTER TOURNAMENT ไปแล้ว โดยทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ดำเนินการโครงการ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), จังหวัดนครปฐม, สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, สมาคมอีสปอร์ตจังหวัดนครปฐม, MocMoc Tv ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้      

  ต่อไปเด็ก ๆ จะไม่กลัวคุณหมอฟันอีกต่อไป เมื่อ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักหก จัดโครงการนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตฟันดี เพื่อให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษาและให้การรักษาทางทันตกรรม ที่คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการบริการทางทันตกรรม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีขึ้น โดยมีน้องๆ นักเรียน เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนวัดรังสิต จ.ปทุมธานี ขั้นตอนการเป็นหมอฟัน ม.รังสิต  https://www2.rsu.ac.th/faculty/Dental-Medicine #https://u-hit.net/

              เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ไฟแนนเชียล ไทมส์ (Financial Times หรือ FT) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการ (Masters in Management หรือ MiM) 100 อันดับแรกของโลก ประจำปี 2566 โดยวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ (Antai College of Economics and Management หรือ ACEM) แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong หรือ SJTU) อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกและอันดับ 2 ในประเทศจีน และติด 50 อันดับแรก 15 ปีติดต่อกัน โดยมีผลชี้วัดย่อยโดดเด่น เช่น ติดอันดับ

              ในวันที่ 8 กันยายน ขณะที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (International Literacy Day) รวมถึงพลังของการศึกษาในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (Education Cannot Wait หรือ ECW) ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตที่ยืดเยื้อขององค์การสหประชาชาติ ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำโลกยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ระบุว่า กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกได้มอบการศึกษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก 8.8 ล้านคนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2559 โดยในปี 2565 เพียงปีเดียวสามารถช่วยเหลือเด็กได้ถึง 4.2 ล้านคน “ความสำเร็จที่ระบุไว้ในรายงานผลการดำเนินงานฉบับใหม่ล่าสุดของกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน ได้แสดงให้เห็นว่ากองทุนระดับโลกนี้ดำเนินงานด้วยความแข็งแกร่ง รวดเร็ว และคล่องตัว พร้อมด้วยคุณภาพ อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้บริจาคจำนวนมากต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แต่ช่องว่างด้านเงินทุนกลับกว้างขึ้น และมีโครงการด้านการศึกษาในภาวะฉุกเฉินเพียง 30% ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนในปี 2565 เราต้องก้าวข้ามความท้าทายนี้ด้วยการปลดล็อกเงินทุนเพื่อการศึกษาให้มากกว่าเดิม” คุณกอร์ดอน บราวน์ (Gordon Brown) ผู้แทนพิเศษด้านการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระดับสูงของกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กล่าว กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินขาดแคลนเงินทุนประมาณ 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2566-2569 เพื่อช่วยเหลือเด็ก 20 ล้านคนในอีกสามปีข้างหน้า “ด้วยความหวังและความกล้าหาญ เราสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกที่ลุกเป็นไฟเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งที่รุนแรง และการถูกบังคับให้พลัดถิ่น

                        วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง จัดเวทีนำเสนอและรับฟังรายงาน หัวข้อ “ความมั่นคงไทยในระเบียบโลก” ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ภายงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมรับฟังข้อคิดและมุมมองจากการนำเสนอของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรผู้นำฯ เรื่อง “ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่กับความท้าทายประเทศไทย” โดยมี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

  #รีวิว ละเอียดยิบ รวมทุก “ค่ายหมอ” ที่แนะนำและต้องเข้า ( ของประเทศไทย )สำหรับนักเรียนทั่วไป อายุ 10-18 ปีที่มีเป้าหมายสู่คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ รวมถึงกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาล-เอกชน / ไทย-นานาชาติ ) โดย อาจารย์จิรวิวัฒน์ เจริญปิยบุตร ( อาจารย์เจต ) * ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเพื่อเตรียมสู่แพทยศาสตร์ศึกษา มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย …ก่อนอื่น อ.เจต ต้องขอบอกว่าในปัจจุบันนั้น คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะในสาขาวิชาชีพนี้จะมีช่องทางในการรับนักเรียน ม.6

            ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ร่วมด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการเดินทางเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Vista golf  และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยน เป็นต้น ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.คำลือชา นวลสวรรค์ รศ.ดร.ทองเพ็ด จันทะนิวงศ์ ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์  และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/