PR NEWS

นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนนักศึกษา ป.เอก รุ่น 1 และ ผู้แทนนักศึกษารุ่น 2 เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566   #https://u-hit.net/

              วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี รุ่น 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ริเริ่มโครงการ อสทก. ระดับกระทรวง มาให้แนวทางการปฏิบัติ

การสอบ GRE ยังคงเป็นการวัดความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด                    อีทีเอส (ETS) องค์กรประเมินและวัดผลการศึกษาชั้นนำ ประกาศว่า นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป การสอบ GRE General Test จะใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ หรือลดลงราวครึ่งหนึ่งจากการสอบในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ GRE General Test เป็นการสอบที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพ ธุรกิจ และกฎหมาย แม้ว่าการสอบจะใช้เวลาน้อยลง แต่ผู้สอบและสถาบันการศึกษาจะยังคงได้รับคะแนนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เช่นเดียวกับที่เคยได้รับจากอีทีเอสเสมอมา ทั้งนี้ การสอบ GRE แบบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว และจะเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป การสอบมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ยกเลิก “การวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง” (Analyze an Argument) ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) ลดจำนวนคำถามในส่วนคณิตศาสตร์ (Quantitative Reasoning) และภาษาอังกฤษ (Verbal

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และการดําเนินโครงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดโดยทีมงานมืออาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาและเกี่ยวข้องในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อสามารถต่อยอดการทำงานได้ในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อํานวยการ สถาบัน แอล.พี.เอ็น. ร่วมลงนาม ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/

              สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทย – จีน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่านทูตหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม

เนื่องในโอกาสที่อินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G20 ในปีนี้ ทางโรงเรียน อเมริกัน สคูล ออฟ บอมเบย์ หรือ เอเอสบี (American School of Bombay หรือ ASB) ซึ่งมีสองวิทยาเขตในนครมุมไบ จึงพร้อมที่จะมีส่วนร่วม ด้วยการส่งเสริมเยาวชนให้ไล่ตามความฝันของตนเองและมีส่วนช่วยยกระดับชีวิตของผู้อื่นทั้งในอินเดียและทั่วโลก เอเอสบีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความสามารถเหนือชั้น โดยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในหมู่โรงเรียนนานาชาติมานานหลายปีแล้ว ขณะเดียวกัน ชื่อเสียงของโรงเรียนในฐานะชุมชนที่อบอุ่นและโอบรับทุกคนก็เป็นที่ทราบกันดี โดยเป็นสถานที่ที่คำว่า “เพื่อน” มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งนี้ ดร.พอล ริชาร์ดส์ (Paul Richards) ผู้อำนวยการโรงเรียน รับตำแหน่งนี้ครบหนึ่งปีพอดี และยังคงสืบสานความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เขาเคยทำงานหลายที่ โดยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในบอสตัน ตามมาด้วยลอนดอน ซาอุดีอาระเบีย และดูไบ แต่เขายืนยันว่าไม่ต้องการทำงานที่ไหนอีกแล้วนอกเหนือจากที่โรงเรียน อเมริกัน สคูล ออฟ บอมเบย์ “ด้วยสิ่งที่เอเอสบีได้เรียนรู้จากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก ตอนนี้ทางโรงเรียนได้มีโอกาสมารวมตัวกันเป็นชุมชน และกำลังสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อประโยชน์ของนักเรียนทุกคน”

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ 1  ที่ จังหวัดชุมพร            ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมต้นตาลชั้น 3 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน

เชิญชวนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “ASEAN SDG UNIVERSITY SHORT FILM COMPETITION” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการตระหนักรู้ในเรื่องของ SDG   #https://u-hit.net/