PR NEWS

  ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน สมุนไพรไทย สู่ World Herb Hub: Sustainable Wellness สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง ผสมใบกัญชา การบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด โดยคุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ภายในงานมีการแถลงข่าว โดย ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร และคุณแม่บังอร พงษ์ธนานิกร ร่วมพูดคุยแชร์ปรระสบการณ์ในประเด็น “ก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง ผสมใบกัญชา” ณ ห้อง LONDON ROOM

  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “พิธีกรมันส์ Live ท้าทาย Event” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิดาภา อารีย์ทาน (แอมเวย์) รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมพูดคุยเล่าประสบการณ์และแชร์เทคนิคดีๆ ในการทำงานพิธีกร เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจงานด้านอีเว้นท์ต่างๆ และงานพิธีกรในวงการบันเทิง ซึ่ง ผศ.ดร.สรพงษ์ วงษ์ธีระธรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต   #https://u-hit.net/

  แพทย์จุฬาฯ ออกแบบแก้วน้ำกันสำลัก คำนวณมุมการไหลของน้ำ ปริมาณ และระยะเวลาการไหลของน้ำจากแก้วถึงริมฝีปากผู้ป่วย หวังลดอัตราการสำลักที่อาจนำไปสู่ภาวะปอดติดเชื้อ ให้ผู้ดูแลสบายใจ ผู้ป่วยปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิต สำลัก ปัญหาที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น การสำลักในผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยโรคดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะปอดบวม ปอดติดเชื้อ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้ในที่สุด ปัญหาการสำลักจึงเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ควรมองข้าม “เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการกลืนยาก และสำลักง่ายมาพบแพทย์ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยกินช้า ๆ ดื่มช้า ๆ ก้มคอแล้วค่อยกลืนอย่างมีสมาธิ และหมั่นฝึกกล้ามเนื้อคอเป็นประจำ — ฟังดูเหมือนง่ายนะครับ แต่มีผู้ป่วยไม่ถึงครึ่งที่สามารถทำได้ เพราะเรามักกินดื่มแบบที่เราเคยชินจนเสี่ยงเกิดการสำลักตามมาบ่อย ๆ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา

  สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมเกาหลีรังสิต (Korean Festival 2023) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้สนับสนุนร่วมถ่ายภาพหมู่ และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่างๆ ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/

  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดอาวุธชุดความคิดและทักษะ Digital Transformation มุ่งยกระดับวิศวกรชีวการแพทย์ เพื่อร่วมเปลี่ยน Volume Based Patient Care เป็น Value Based Healthcare ของประเทศไทย รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรแบบ Non Degree ทางด้านDigital Transformation ทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ จำนวน 2 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้นกว่า 80 คน วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเนื่องมาจาก

  โรคมาลาเรียยังคงเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่องค์กรทั่วโลกยังคงต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การป้องกันโรคมาลาเรียจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก จึงได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้แบบดิจิทัลออนไลน์เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของพนักงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาลาเรีย หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ได้มีความรู้และการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพของตนเองในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ นพ.จามร เงินชารี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส กล่าวว่า “อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับโรคมาลาเรียมาเป็นเวลากว่า 20 ปีในภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพไปจนถึงการดำเนินโครงการควบคุมพาหะนำโรคและสนับสนุนในเรื่องการเข้าถึงชุมชน หลักสูตรการอบรมโรคมาลาเรียออนไลน์โฉมใหม่ของเราเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำหน้าที่ในการดูแลพนักงาน (Duty of Care) ด้วยการให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันโรคมาลาเรียให้กับพนักงาน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า สัญญาณของโรคมาลาเรียมักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม เนื่องจากอาการของโรคนั้นคล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงน้อยกว่า ประเด็นนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากตามมา

              มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “รังสิตวิชาการ’ 66” เปิดเวทีเสวนาการศึกษา RSU Academic Conference  หัวข้อ “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต” โดยมี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ประธานเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกชัฏราษฎร์บำรุง) ดร.ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูสุริยเทพ ร่วมเสวนา และมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการศึกษา ผลงานในการขอวิทยฐานะ และผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 13 ผลงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ

  แฟนมวยขาลุยต้องไม่พลาด “น้อมจิตต์” จับมือพันธมิตร จัดศึก “โรด ทู เดอะ คิงส์ ออฟ แฮปปี้แลนด์ สตรีท ไฟท์ (Road to the King of Happyland Street Fight)” การต่อสู้มวยข้างถนนชิงของรางวัลร่วมแสน บนสังเวียนดาดฟ้า ชั้น 4 แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ พร้อมจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กองเชียร์ชนิดจุใจ   นายอาณัติ จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดศึกกำปั้น “โรด