PR NEWS

                    นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 (ภาคใต้ตอนล่าง) มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง,นราธิวาส,ปัตตานี,พัทลุง,ยะลา,สตูล,สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1000 คน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจำนวน

                เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ท่าน พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม (ปฐม 3) ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ทับแก้วปลอดภัย..ใส่ใจสวัสดิภาพ” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี ม.ศิลปากร ที่ต้องการให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ โดยต้องเริ่มที่นักศึกษา จึงมอบหมายให้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยสีขาว” ขึ้นมา            ภายในงานยังมีการเสวนาพิเศษ จากคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะมัณฑนศิลป์ หัวข้อ “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์วิชาชีพ”

  มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมปลาย และอาชีวศึกษาในงาน Open House 2019 เข้าชมบรรยากาศการเรียนแบบแฮปปี้ และพื้นที่การเรียนรู้แบบชิลๆ “ชวนเพื่อนไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาหมู่ ถ้าน้องอยากรู้ เด๋วพี่พาไป” พร้อมร่วมกิจกรรมค้นหาตัวตน ตามหาคณะสาขาที่อยากเรียนกับรุ่นพี่และอาจารย์ อาทิ คลินิกทันตกรรมจำลอง (Simulation Clinic) และหุ่นยนต์เพื่อการเรียน กิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ หัตถการ (นวด) เวชกรรม (การตรวจโรค) การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม/กัวซา/ครอบแก้ว) ชมการฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator) เวิร์กชอปการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ทดลองตัดโมเดลแบบสถาปัตย์ พูดคุยกับรุ่นพี่จากคณะ/สาขาและกิจกรรมอีกมากมาย น้องๆ มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้วสำหรับ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่ใหญ่ที่สุด       ในประเทศไทย! กับ EDUCA 2019 โดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   ซึ่งครั้งนี้กลับภายใต้แนวคิด The Power of Learning Community ขอเชิญชวนครูทุกคนมาร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างการศึกษาไทยที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ โดย EDUCA 2019จะจัดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย….. กิจกรรมในงาน การประชุมนานาชาติ เปิดเวทีเทรนด์การศึกษาโลกผ่านวิทยากรด้านการศึกษาชั้นนำจากนานาประเทศ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รวมกลุ่มผู้บริหารมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนากลุ่มย่อยกว่า 170 หัวข้อที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นประเด็นที่ครูต้องรู้ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา และร่วมสนุกกับกิจกรรมส่วนกลางภายในงาน   รายละเอียดการลงทะเบียน การลงทะเบียนมีหลากหลายแพ็คเกจให้เลือกตามความต้องการ ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ 300 บาท สูงสุดอยู่ที่ 1,500 บาท

  การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป้าหมายอยู่ที่การ “สร้างและส่งต่อ” พร้อมกับ “ต่อยอด” ความรู้ให้นั้นไปยังสองกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 11-12 ก.ค. 2562  @ Makerspace มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กิจกรรมพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับอาจารย์ DPU  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Startup University ที่พร้อมก้าวเข้าสู่การสอนในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านต่างๆ จากองค์กรชั้นนำ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ​โครงการ capstone จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญที่จะเป็น accelerator ในวิชา capstone

ทีมนักศึกษาของห้องปฏิบัติการวิจัย Tentrack ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และดร. ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตรวจจับอาการเป็นสัดของโค จึงได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะการติดสัดของโคนม โดยติดเซ็นเซอร์ตามตำแหน่งต่าง ๆ บนตัวโค เพื่อตรวจจับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงสภาวะการติดสัด และพร้อมสำหรับการผสมเทียม

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ว่า โครงการสะพานเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจากภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นภารกิจของประเทศที่จะใช้การศึกษาเพื่อการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ แต่ที่ผ่านมา การศึกษา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เป็นหลัก โดย สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่วางพื้นฐาน และจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จักตัวตน ความสนใจ ความถนัด เพื่อเด็กจะได้เลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความถนัดหรือสนใจ รวมถึงสายอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต แต่เรายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และที่เป็นจุดอ่อน คือ การแนะแนวที่ไม่สามารถแนะแนวอาชีพเขาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งการบรรจุบุคลากร ครูผู้สอนที่ไม่สนองต่อความต้องการของนักเรียน เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวน “ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และซีดีหรือวีซีดีจำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย คลิปภาพวิดิโอการขับร้องรอบคัดเลือก และ Backing Track รอบชิงชนะเลิศ มาที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม