Scholarship

โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเสริมสร้างโอกาส เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกลับสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม ปันรักเพื่อการศึกษา ขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำส่งแผนงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ประกาศผลรอบแรกวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2566 คลิกเลย https://bitly.ws/UY8S สามารถติดตามข่าวสาร/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : https://bitly.ws/UY8u

โฮมโปร แจกทุน …เรียนฟรี มีงานทำ เทอม 2/66 ทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 30 ทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตร 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศชาย / หญิง • อายุไม่เกิน 25 ปี • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส. • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป • มีทักษะภาวะผู้นำ รักการบริการ • มีทักษะการสื่อสาร

                                      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th สอบถามเกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่อีเมล admission@mwit.ac.th ทั้งนี้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุน  สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 จัดสรรให้ศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ละไม่เกิน 30 คน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา

ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :

            มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมฯ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงาน รังสิตวิชาการ ’66 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดรับผลงานผลงานวิชาการ ได้แก่ ประเภทที่ 1 การแข่งขันวิชาการ (Academic Competition) ประเภทที่ 2 เวทีเสวนาการมุมมองการศึกษาและนวัตกรรม (Academic Conference) ประเภทที่ 3 ผลงานสร้างสรรค์ (RSU Expo Showcase)               เพื่อชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ผลงานในการขอวิทยฐานะ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  02-997-2222 ต่อ 6623, 6626 เวปไซต์ https://vichakan.rsu.ac.th   #https://u-hit.net/

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนวชิรญาณสังวร” หรือกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเล่าเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  โดยมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 73 ทุน ทั้งนี้ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน  2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งไปยัง ตู้ปณ 27 ปณศ.บางซื่อ แขวง/เขตบางซื่อ กทม 10800 โดยส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น และประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2566  ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ YSS.scholarship@gmail.com หรือโทร:

สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ไทวัสดุ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรค้าปลีก ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้าคณะ🎉 สมัครและยื่นเอกสารผ่าน google from ตั้งแต่วันนี้-14 มิถุนายน 2566 ตามลิงก์ 👇 https://forms.gle/EJwnJkSUKhAxSYHQA “เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที” สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม: ผศ.สัญจิตา พรมโชติ 0866633559 ดร. ณฐมน บัวพรมมี 0623924459

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ทุนเรียนฟรี 100% ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) โค้งสุดท้าย กับ ทุนเรียนฟรี 100% พร้อมงานทำกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ CPS shipping & Logistics co.,ltd. CMS Logistics Group(Thailand) Co.,ltd ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เข้าภาคเรียนที่ 1/2566 มีรายได้ระหว่างเรียน 380 – 420 บาท ต่อวัน ทำงาน 5 วัน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.