Scholarship

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 18 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 12 มกราคม 2567 สำหรับระดับอุดมศึกษา โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th   สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/sh/svcv5ysk9l8h7m6/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa?dl=0&fbclid=IwAR1E_UqitdzShjTGrWhP13z5cziNSCRg9W1IPQQnat55z_wBLnoVFC6UEE0     วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >> https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR19mTvgFHfN3JOFGFudhwZnaz2Cs8qk2qQssdxDYKKTv-SCFe8_Fq8bjrU&v=c7X7UaEbTnY&feature=youtu.be   หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage: Help Student

  มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเพื่อสังคม คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสื่อสารและตอบรับต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและคนในสังคม มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยจัดพิธีมอบทุนทางการศึกษา เป็นจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสานต่อโอกาสการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนทั้งหมด 20 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 31   นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า “ในมุมมองระยะยาว มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากแนวคิดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development

โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเสริมสร้างโอกาส เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกลับสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม ปันรักเพื่อการศึกษา ขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำส่งแผนงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ประกาศผลรอบแรกวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2566 คลิกเลย https://bitly.ws/UY8S สามารถติดตามข่าวสาร/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : https://bitly.ws/UY8u

โฮมโปร แจกทุน …เรียนฟรี มีงานทำ เทอม 2/66 ทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 30 ทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตร 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศชาย / หญิง • อายุไม่เกิน 25 ปี • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส. • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป • มีทักษะภาวะผู้นำ รักการบริการ • มีทักษะการสื่อสาร

                                      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th สอบถามเกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่อีเมล admission@mwit.ac.th ทั้งนี้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุน  สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 จัดสรรให้ศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ละไม่เกิน 30 คน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา

ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :

            มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมฯ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงาน รังสิตวิชาการ ’66 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดรับผลงานผลงานวิชาการ ได้แก่ ประเภทที่ 1 การแข่งขันวิชาการ (Academic Competition) ประเภทที่ 2 เวทีเสวนาการมุมมองการศึกษาและนวัตกรรม (Academic Conference) ประเภทที่ 3 ผลงานสร้างสรรค์ (RSU Expo Showcase)               เพื่อชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ผลงานในการขอวิทยฐานะ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  02-997-2222 ต่อ 6623, 6626 เวปไซต์ https://vichakan.rsu.ac.th   #https://u-hit.net/

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนวชิรญาณสังวร” หรือกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเล่าเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  โดยมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 73 ทุน ทั้งนี้ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน  2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งไปยัง ตู้ปณ 27 ปณศ.บางซื่อ แขวง/เขตบางซื่อ กทม 10800 โดยส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น และประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2566  ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ YSS.scholarship@gmail.com หรือโทร: