student

  ราชวินิตบางแก้ว ผสานดนตรีไทย-สากล คว้าแชมป์โลก โยธวาทิต   เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ผอ.พนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. พร้อมด้วย ผอ.จิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, นางสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ รอง ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ., นางสุวธิดา เกิดโต รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางกฤษภอร มอญใต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, นายสุรชัย สมศรี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี, นายไกรสร จุฬาทิพย์ ผู้ควบคุมวงโยฯ, ดร.เนตรทราย

แพรว-พีค สาวเก่ง ต่อยอดแบรนด์ “พีค” บูรณาการ 3 ศาสตร์ เล็งหนุนบาสฯ ศิลปากร สู่อินเตอร์           “แพรว” จิตริณี รัชตโรจน์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สปอร์ต เเพสชั่น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , ผู้ก่อตั้ง All Passion Academy , เเละที่ปรึกษาการดูเเลสุขภาพเเบบองค์รวม (Wellness Consultant) มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเเละสุขภาพ,จัดแคมป์ฝึกทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน ทั้งในเเละต่างประเทศ เเละร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อคนกีฬาเเละคนรักสุขภาพ มีความสนใจในการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อ เพราะได้เล็งเห็นความสำคัญเเละโอกาสของการต่อยอดพัฒนาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรไทยสู่ระดับนานาชาติ เเละส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเเละกีฬาของประเทศไทย

สายเที่ยว สายอีเว้นท์ ไว้ใจ อ.เปิ้ล น้องใหม่ ป.เอก ม.ศิลปากร                อ.รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล (อาจารย์เปิ้ล) อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความถนัดในด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อย่าง ธุรกิจไมซ์ และการจัดงานอีเว้นท์ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานต่อไป เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเรียนสายท่องเที่ยว ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และตัดสินใจเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการศึกษาต่อ ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ม.ศิลปากร #https://u-hit.net/

ปฐมนิเทศ ป.เอก ม.ศิลปากร ชื่นมื่น ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง พร้อมหน้า           ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ (ที่ปรึกษาหลักสูตร) เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (online /onsite) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษารุ่น 1 และรุ่น 2 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 –

  อธิการบดี มศว ร่วมยินดี 66 ปี วันสถาปนาสาธิตประถม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธาน “งานวันสถาปนาสาธิตประถม 66 ปี” โดยมี ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)   #u-hit.net

‘ดรัณ-ดริณ’ ทายาททีมชาติ กวาดทองออมสินยิมนาสติกลีลา ปทท. “น้องดรัณ” สมนต์วฤณ และ “น้องดริณ” วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ นักเรียน ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ลูกสาวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อดีตนักยิมนาสติกลีลา ทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มเข้าตากรรมการ ช่วยกันกวาดเหรียญ 8 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง ให้กับสโมสรจินตนา ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565

วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ ชาวท่าขนุน อีกก้าวของการพัฒนาด้านการศึกษา ความภาคภูมิใจที่ชาวทองผาภูมิจะได้เห็นวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เกิดขึ้นที่บ้านจันเดย์ ม. 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี                เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน ได้ให้ การต้อนรับ ท่านชมภูนุช สุจริตกุลเชาวลิต ผู้พิ พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ท่านสส. อัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 จังหวัดกาญจนบุรี เรืออากาศโท สมพร ปานคำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จไปกับครอบครัว BTU” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า “…ครอบครัวเราและสถาบันในเครือในแต่ละปีมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวจำนวนมาก เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้น การอยู่อย่างมีความสุขต้องอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเป็นนักศึกษาก็ต้องศึกษาหาความรู้ และคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ