student

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ในโควตาเรียนดี-พื้นที่ ปี’67 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้ 1. ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT) 2. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2

  วิทยาลัยนานาชาติ จับมือ สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย เทศบาลตำบลหลักหก สถานีตำรวจปากคลองรังสิต กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “Make Change for Climate Change” เพิ่มสวนสีเขียวภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต (ปอดของ RSU) เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป     #https://u-hit.net/

              โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการของนักเรียนระดับชั้น Early Years และ Key Stage 1 โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสำคัญครั้งนี้ ทางทีมบริหารให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาโรงเรียนฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นในการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของนักเรียน ด้วยสนามเด็กเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับอนาคตที่สดใสเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมพัฒนาการอันไร้ขีดจำกัดให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจและเรียนรู้ผ่านการเล่น สถานที่ที่นักเรียนจะได้สร้างจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัด  การออกแบบที่มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้จริงเพื่อการพัฒนา (Child-Focused User Practices) เป็นของขวัญเปิดปีการศึกษาใหม่ให้นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ที่รอคอยสนามเด็กเล่นปรับปรุงใหม่ ที่จุดประกายจินตนาการในการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนควบคุมโดยบอร์ดบริหารของโรงเรียนฯ  เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กของเรา  แนวคิดที่ออกแบบโดยคำนึงถึงเด็กเป็นหลัก จุดหลักแนวคิดในการสร้างสนามเด็กเล่นคือเน้นการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สำหรับการเล่น การใช้งานของนักเรียน Early Years และ Key Stage 1 เป็นหลักเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการศึกษา

  นักศึกษาคณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2566 Thailand Accounting Case Competition 2023 ชิงโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี โดย ทีม GAIA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Girly Berry ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และทีม Gnarly Glory ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 98 ทีม จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย นางสาวสมฤทัย สังขรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

  สำนักงานนานาชาติ ร่วมด้วย วิทยาลัยนานาชาติ และ สถาบัน GEN.ED มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSU BUDDY 2023 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมเป็น RSU Ambassador ทำหน้าเป็นนักศึกษา BUDDY เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ต่างชาติจากหลายคณะ สร้างโอกาสดีๆ ที่จะทำให้นักศึกษาได้ “MAKE FRIENDS TO MAKE FUN” นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันอีกด้วย ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/

  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์หวังสร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม และมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเปิดการสัมมนาว่า วิทยาลัยศิลปศาสตร์ เราสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้นำ หล่อหลอมบุคลิกภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกันอีกด้วย “พวกเราทุกคน นักศึกษาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ เราเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร และในการสื่อสารนั้นมีองค์ประกอบสำคัญที่มากไปกว่าภาษาที่ใช้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ต่างก็เป็นสิ่งเกื้อหนุนที่จะทำให้เราดูน่าเชื่อถือ แม้ว่าเราจะเก่งภาษา มีคะแนนการสอบวัดระดับสูงสุด หรือพูดเก่งแปลเก่ง แต่หากด้านอื่นๆ

  ม.รังสิต จัดประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมฯ ครั้งที่ 16 ชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อ ป.ตรี             วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 (Rangsit Music Competition 2023) เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า ร่วมการประกวดวงดนตรีสากล สมาชิก 3 – 8 คน โดยแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทแรก Classical Music – Chamber Music ประเภทที่สอง Contemporary Commercial Music เพื่อชิงรางวัล Champion สุดยอดวงดนตรี เงินรางวัลกว่า 30,000 บาท และทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครและส่งคลิปผลงานการแสดงได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

  “ดรัณ” สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วัยเพียง 12 ปี ทายาทอดีตทีมชาติอย่าง “ดรีม” ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โชว์ฟอร์มสวยงามเข้าตากรรมการ คว้ารางวัล “นักกีฬายอดเยี่ยม” ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 10-12 ปี พร้อมกับทำผลงานได้ 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันประเภทฟรีแฮนด์  (เหรียญทอง) ประเภทอุปกรณ์ห่วง  (เหรียญทอง) ประเภทอุปกรณ์คฑา   (เหรียญทอง) และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์