student

  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนสอนขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถือว่าเป็นกิจกรรม Kick off ในการเริ่มเรียนของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมิติใหม่ โดยมีจำนวนนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งคนไทยในประเทศและคนไทยต่างประเทศจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางหลักสูตรวางไว้ บรรยากาศในรุ่นที่ 1 หลังจากที่ได้มีการเริ่มเรียนจริงมีผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะ ผู้เรียนสะดวก สบาย เรียนได้ทุกเวลา 24 ชั่วโมง และในกรณีเรียนไม่เข้าใจก็ยังสามารถย้อนดูวีดีโอการสอนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีจำนวนบุคคลอีกจำนวนมากรอสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อซึ่งทางหลักสูตรได้วางแผนการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ในเทอม 2/2564 เปิดเรียนในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนที่นั่งจำกัดเพียง 100

หมอฟัน อาชีพในฝัน คณบดี ทันตแพทย์ ม.กรุงเทพธนบุรี เผยเส้นทางพิชิตฝัน รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยเคล็ดลับการเข้าเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคมนี้ว่า จากการที่ท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้องการให้เพิ่มจำนวนทันตแพทย์ ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษาจำนวนกว่าร้อยล้านคน แต่มีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภา ไม่ถึงสองหมื่นคน เรียกว่ายังเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง ดังนั้นจึงได้ขยายการเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ค.นี้ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. กล่าวต่อไปว่า การเรียนในช่วงโควิด-19 แบบนี้ ทางคณะฯ ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และทางท่านอธิการบดี ได้ลงทุนซื้อจอยักษ์ สำหรับถ่ายทอดสดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา

  มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์ Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้เด็กไทย     เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ  www.thailandlearning.org  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักเรียนได้มีความต่อเนื่องด้านการศึกษา ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน ที่สำคัญคือใช้งานง่ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ สามารถจัดสรรเวลา เสริมสร้างหาความรู้ให้ตัวเองแม้ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งภายในเว็บไซต์ดังกล่าว จะรวบรวมแหล่งข้อมูลการเรียนรู้จากทั่วโลก เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าไปที่ www.thailandlearning.org

  จุฬาฯ มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากโควิด-19 ด้วยนโยบาย “10 พลัส พลัส”         ในปีการศึกษา 2564 โดยปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา พร้อมมาตรการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อนิสิตและครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นำนโยบาย“10 พลัส พลัส”  ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 นำมาใช้อีกครั้งในภาคการศึกษาต้น    ปีการศึกษา 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้นิสิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ “การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ภายใต้นโยบาย“10

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล้ำ คว้า 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน    จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “E-NNOVATE 2021 International Innovation Show” ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 นวัตกรคนเก่งจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่คว้า 6 เหรียญทอง (Gold Award) ประกอบด้วย – ด.ช.รณภัทร ศรีวรวิไล ด.ช.ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์ ด.ช.บุญยกร สัมฤทธิวนิชชา จากผลงาน “ปากกาต่อต้านโรคระบาด” (Anti

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์               เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ศาสตราจารย์ ดร คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 จำนวน 17 หลักสูตรทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS) – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.) – สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF ARTS : B.A.) – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs) – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.) – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นางสาวณัฐชา ทรัพย์หาญ นายธณพล ตาน้อย และนายทัศนัย โพธิ์นอก นำระบบสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ตัดหญ้าโดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ควบคุมในการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานโดยลดกำลังแรงงานของผู้ใช้ และเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา เผยว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางด้วยระบบขับเคลื่อนตามหลักการแบบตีนตะขาบ ควบคุมผ่านแอนดรอยด์สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ที่เป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่ราบเรียบ และพื้นที่ขรุขระ และสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการควบคุมในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากระยะสายตาของผู้ใช้งาน ทางด้าน นางสาวณัฐชา เพิ่มเติมว่า ระบบที่นำมาประยุกต์ใช้งานในตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ คือ ระบบรับส่งด้วยคลื่นสัญญาณ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ ใช้หลักการการทำงานควบคุมด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชัน จากการสร้างแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม MIT