student

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “รุจิกร ไตรคำ” สร้างชื่อให้แก่สถาบัน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรุ่น open การแข่งขันกีตาร์คลาสสิก Asia International Guitar Competition 2021 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการแข่งขันทั้งหมดสองรุ่นคือ 1. รุ่น Junior อายุต่ำกว่า 18 ปี 2. รุ่น Open ไม่จำกัดอายุ โดยในปีนี้จะโฟกัสไปที่ประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นายรุจิกร ไตรคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรุ่น open ข้อมูลเพิ่มเติม https://fb.watch/8OAM1wDqiy/ https://www.facebook.com/AIGFfest https://aigf.weebly.com/ ข้อมูลสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  http://www.pgvim.ac.th/th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศ รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน และ ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: http://www.btudental.com/orthodontics

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขา และระดับชั้น ปวช. ปวส. เกษตรกรรม  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science) การรับสมัคร รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขา ชั้น ปวช. ปวส. เกษตรกรรม สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science)เรียนอะไรบ้าง ? ทักษะการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนปิด การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมการผลิตและการให้อาหารสัตว์ การบริหารจัดการงานฟาร์ม จบแล้วทำงานอะไร ? นักวิชาการด้านการผลิตสัตว์ หรือฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่ไข่ ไก่กระทง สุกร โค) ทั้งในและ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (CCA.SSRU) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา 1.แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว 2.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 4.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย 5.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โปรดติดตามข่าวสารได้ทาง เพจ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนานาชาติ : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) เปิด 2 แขนงดังนี้ 1.สาขาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) 2.สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) รับสมัครรอบที่

มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรีจบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง (Video On Demand) กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ) ก็สามารถเรียนรู้ไปกับเราได้ เหมาะสำหรับคนทำงาน เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้  จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี

นิธิศ รุจิขจรเดช นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Snare Drum Solo ในรายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-11 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยการแข่งขันนี้มีกรรมการระดับโลก อาทิ เช่น Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus Leoson, Nanae Mimura, Tanasit Siripanichwattana, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi

เตรียมพบกับ กิจกรรม Pre Open House วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น.  ไลฟ์สดผ่านเพจ : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (จำนวน 12 อัตรา) ตั้งแต่ 18-31 ตุลาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/ #สมัครงาน #สอบบรรจุ #RMUTT #มทร_ธัญบุรี