student

กลับมาอีกครั้งงานใหญ่ประจำปี MUIC 😱 MUIC Open Days 2023 – IC Your SPACE 💜❤🚀👨🏻‍🚀🌌 ปีนี้มาพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อค้นหาตัวตน 🛸 กับ Workshop* จากหลากหลาย Major 🛰 และ Mission พิเศษเพื่อแลกของรางวัลสุด Premium! 🎁 มาค้นหา SPACE ของน้องๆกัน 🤗🪐 🗓 วันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2566 🕘 09:00 น. – 16:00

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หวังสร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจบริหาร เปิดตัวหลักสูตร “โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการ 4+1” หรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (Bachelor of Nursing Science) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) (Master of Management) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา การวิจัย การพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพและความสามารถแบบบูรณาการ ระหว่างศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์ กับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและทักษะการเป็นผู้นำทางการบริหาร เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรผู้นำทางการบริหารการพยาบาล เพื่อให้สอดรับในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการฯ ตอบโจทย์กับยุคของ Digital ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถจบป.ตรีพยาบาลควบป.โท การจัดการ

            ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “CSB OUTDOOR EXPLORATION 2023” นำนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน เรียนรู้นอกสถานที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 70 คน เรียนรู้มองความสัมพันธ์จีน – ไทย ผ่านการสัมผัสบรรยากาศณ ตลาดน้ำ เหล่าตั๊กลั๊ก ดำเนินสะดวก และศึกษาประวัติศาสตร์การค้า ผ่านเครื่องถ้วยจีนจากราชวงศ์หยวน เชื่อมโยง จีน – ไทย จากอดีตกว่า 600 ปี สร้างความสนุกสนาน และตื่นเต้นให้กับน้องๆ จาก สถาบันนานาชาติจีน ICC ได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สามารถรับชมวีดิโอ “CSB

  ลาลีกา (LaLiga) และวิทยาลัยเอ็ปซัมในมาเลเซีย (Epsom College in Malaysia) ประกาศเปิดตัว ลาลีกา อะคาเดมี มาเลเซีย (LaLiga Academy Malaysia) บนพื้นที่ของวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบันดาร์ เอนสเตก (Bandar Enstek) ใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยความร่วมมือระหว่างเอ็ปซัมกับลาลีกาได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของทางวิทยาลัยในการมอบการศึกษาแบบองค์รวมระดับโลกที่ผสมผสานกีฬาและวิชาการได้อย่างสมดุลให้แก่นักเรียนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย                  ลาลีกา อะคาเดมี มาเลเซีย เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 8-18 ปี ให้เข้ามาฝึกฝนภายใต้วิธีการของลาลีกา (LaLiga Methodology) พร้อมกับเข้ารับการศึกษาแบบเต็มเวลาตามหลักสูตร IGCSE และ A-Level จากเอ็ปซัม โดยอะคาเดมีแห่งนี้จะบริหารงานโดยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคจากลาลีกา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแนวคิดการฝึกอบรมของลาลีกาจะได้รับการถ่ายทอดอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของนักฟุตบอลรุ่นเยาว์ทุกคน