student

  การแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2023 รายการ Thai Youth Basketball Invitation 2023 (TYBI) จัดโดย สมาคมกีฬาบาสเกับอลสามคน ร่วมกับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, บริษัท ชู้ตอิท จำกัด โดยการสนับสนุนจาก สพฐ. ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.66 ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “สวนสุนันทา” วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด SSRU Smart Digital University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญาจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมเปิดตัวแนะนำคณะผู้บริหาร และชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศภายในงานให้สนุกสนาน ครึ้นเครง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มความสุขของทุก ๆ คน .  

  ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถโดดเด่นในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นคุณสมบัติหลักสองประการของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี – องค์ประกอบสำคัญสองประการที่ทำให้นักเรียนของเราได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญต่อไปสู่อนาคต นักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2023 ได้รับการตอบรับเข้าเรียนทั้งหมด 462 Offers แบ่งเป็น: 28 Offers จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Top 10 ของโลก (1 offer จาก Cambridge ที่ถูกจัดอันดับสองของโลกในสาขามนุษยศาสตร์, 2 offers จาก LSE ที่ถูกจัดอันดับหกของโลกในสาขาเศรษฐศาสตร์ และ 6 offers จาก UCL ที่ถูกจัดอันดับแปดของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)92 Offers จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา300 Offers จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (143 Offers จากมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group)35 Offers จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (18 Offers จากคณะแพทยศาสตร์)35 Offers จากประเทศอื่น ๆ ในแคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย   ปีนี้ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รุ่นจบปีการศึกษา 2023 ได้รับ 462 Offers จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น Cambridge, Cornell, Imperial College London, London School of

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2023 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ทั้งในการทำงาน การเข้าสังคม หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน การจะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีคือทัศนคติที่ดีต่อการเรียน นอกจากนี้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และตนเองสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษได้ รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปณิธานของสถาบันภาษา เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน และอยากให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ “สถาบันภาษาอังกฤษ เราพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษ ครูเชื่อว่าหลายคนยังกังวล ไม่กล้าลงเรียน อย่างกิจกรรมในวันนี้ เราต้องการสื่อให้เห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงเรียนจากหนังสือ เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว จากกิจกรรมได้ เมื่อเราได้ลองรู้จักมัน เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถ เพียงแค่อย่างน้อยเราเปิดใจก่อน ค่อยฝึกฝน หลังจากที่เรียนจบไป อยากให้นักศึกษานึกภาพไว้เลยว่า ในการทำงานยิ่งภาษาอังกฤษเรามีพื้นฐาน

  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร นำโดย นายวิชาญ ทับต่อม ผู้ฝึกสอนชมรมฟุตซอล นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการสานฝันฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ณภัทร ทับต่อม , สุรบดินทร์ สุรเณร , ฐานวัฒน์ นิธิพัชรกิตติ์, คุณากร เที่ยงเเท้, สมพงศ์ เเก้วพิจิตร, วิเศษสุทธิ์ วันมา และ พิพัฒนชัย ก้านจักร นำองค์ความรู้ไปร่วมถ่ายทอดการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและเล่นกีฬาฟุตซอล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ให้กับโรงเรียนวัดหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้แก่ นางสาวศิริพร ทองมณี และการมอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นนักกิจกรรมรุ่นพี่อีกด้วย ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/

            RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Joint Master Programmes Open House & Fair ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ชั้น 15 RSU Tower สุขุมวิท 31 ภายในงานพบกับการแนะนำหลักสูตร Joint Master Programmes ปริญญาโทต่างประเทศ กว่า 50 หลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ และนิวซีแลนด์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://bit.ly/3OPv2KV หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2585159, 088-0222701, 098-2856114

          ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะที่ได้มา คือ “ขนาดของหัวใจ” นักกีฬา “วิลาวัณย์ แดนสีแก้ว” ศิษย์เก่าทุนกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันนักวอลเลย์บอลนั่งทีมชาติไทย (ทีมหญิง) มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ครั้งที่ 12) ณ ประเทศกัมพูชา โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันรวม 11 ประเทศ วิลาวัณย์ แดนสีแก้ว ปัจจุบันเป็นบุคลากรสังกัด สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ก่อนเข้าร่วมรายการแข่งขันได้เริ่มเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยมีการแบ่งเวลาการฝึกซ้อมและการทำงานควบคู่กันไป ในช่วงเวลาพักซ้อมก็ทำงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ และติดตามภาระงานที่ต้องดูแลตลอด ซึ่งการที่ตนเองสามารถทำตามความฝันและก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้โอกาส ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาทุนกีฬา ปัจจุบันเป็นบุคลากรทางมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนและให้โอกาสได้ใช้ความสามารถที่มีพัฒนาตนเองและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน “ความรู้สึกต่อรางวัล สิ่งที่เราได้รับกลับมามันมากกว่าความสำเร็จ เรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนั่ง ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ชาติ