Teacher

จบมาไม่ตรงสาย ก็เรียนต่อปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรีได้                รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงการเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญเอก ว่า สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี สามารถเปิดรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเรียนจบสาขาใด คณะใดมาก็ได้ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้ ขอแค่เพื่อน ๆ มี “ความสนใจและรัก” ในด้านนิเทศฯ  หากผู้ที่สนใจเรียน ต่อ ป.เอก นิเทศฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0871-331-400  หรือ 02-800-6800-5

9​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ได้​มีมติ​เอกฉันท์​เลือก​ ผศ.ดร.สมหมาย​ ผิวส​อาด​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​เป็น​ประธาน​คณะกรรมการ​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ (ทปอ.มทร.) ทั้งนี้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi www.rmutt.ac.th 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep www.rmutk.ac.th 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok www.rmutto.ac.th 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon www.rmutp.ac.th 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ธัชชา ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือการพัฒนาอุดมศึกษา และการดำเนินการธัชชา ในโอกาสนี้ได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย และร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาอุดมศึกษา ณ

“น้องหญิง”  สุธาสินี เสวตรบุตร นักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าโควตาลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ อธิการบดีสุดปลื้ม ยันให้การสนับสนุนเต็มที่ทั้งการเรียนและการลุยศึกกีฬาระดับโลก รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงความยินดีกับ “น้องหญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่สู้ศึกหวดลูกเด้งจนคว้าโควต้าโอลิมปิกส์เกมส์ 2020 หลังจากคว้าเอาชนะ XIAO Maria จากสเปน  4-1 เกม (13-11, 5-11, 11-9, 11-9, 11-8) ในรอบชิงชนะเลิศ Stage 2 รายการ World Singles Qualification Tournament

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดยนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และ CFO พร้อมคณะคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์, นายดนัย ภูมิวัฒน์ SVP, นายพิพัฒน์ โลราช SVP, นายจตุพร ชูตาภา SVP,และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งเป้าหมายยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางทุกระดับงาน ด้านวิชาการและวิชาชีพโดยผ่านโครงการระยะแรก 4 เรื่อง

มทร.ธัญบุรี สพม.ปทุมธานี และ อบจ.ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปท.) โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และ องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีที่บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด ได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชากับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คาดหวังว่าในระยะ 6 เดือนต่อจากนี้มหาวิทยาลัยและบริษัทจะได้เดินหน้าโครงการอย่างเป็นรูปธรรม การจับมือกับภาคเอกชนครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการในหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยต่อยอดการวิจัยกัญชาให้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี โดยได้เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2564 โดยได้เข้าพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย นับเป็นรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตของบุคคล ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น