U-HIT

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฯลฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี จากนางสาวขวัญลดา จันทร์ทรงกลด รักษาการรองผู้อำนวยการ หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมทีมงาน เดินทางเข้ามอบหนังสือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการต่อยอดผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคาร 32 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 . . ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว สโรชา

Canlı və Liniya (matç öncəsi) tədbirləri üçün idman üzrə filtr, sevimlilərə vacib elementlər əlavə etmək imkanı var. Və matç səhifəsində ən qaranlıq mərcləri, eləcə də ayrıca – cəmi və əmsalları filtrləmək mümkün deyil. Mostbet bukmeker kontoruna görə nüsxəyə əməl etsəniz,

Oprócz wcześniej przytoczonych propozycji skorzystać tu możemy również z oferty zakładów bukmacherskich – dzięki partnerstwie serwisu z LVBET. Vulkan Vegas przygotowało w sumie kilkaset różnorakich gier, zatem opisywanie czy próba recenzji ich wszystkich nie ma większego znaczenia. Zapraszamy do samodzielnego

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet . สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมหารือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับคุณพงษ์ศักดิ์ ศริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) คุณรชต ยอดบางเตย ที่ปรึกษาบริษัท แอคทีฟ คอนซัลแทน (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมทั้งการคัดเลือกเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ . .

Критикуют игроки и прямое трансляции — нельзя посмотреть матч на сайте «Мелбет». Только касается и раздела статистики, которого разу. Размер максимальной ставки зависит от конкретного события и устанавливается букмекером «Мелбет» и частном порядке. Стремительно переключаться между видами спорта и исходами

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา พุทธศักราช 2565 จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิกาญจนบารมี นอกจากนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) อีกด้วย อธิการบดี กล่าวว่า “มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย แต่ละปีพบว่าสตรีไทยเป็นมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมให้บริการกับประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที” ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “การป้องกันที่ดีที่สุด

Ein paar praktische Übergangsform zwischen dem kostenlosen Spiel und dem Echtgeldmodus stellt der Wazamba Bonus dar. Das gibt Boni, im rahmen (von) denen es nach einer erstmaligen Registration bei einem Spieltempel keine eigene Einzahlung braucht. Praktisch erhaelt man auf ebendiese