20/10/2021 Share

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับเรียนต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (CCA.SSRU) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 2 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา
1.แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว
2.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
4.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย
5.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โปรดติดตามข่าวสารได้ทาง เพจ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรนานาชาติ : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) เปิด 2 แขนงดังนี้
1.สาขาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)
2.สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)
รับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio ) 1 ตุลาคม 2564 ถึง 7 มกราคม 2565
เพิ่มเติมรายละเอียด: โทร. 065-2427688 หรือ INBOX เพจ @CCA.SSRU หรือติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ http://cca.ssru.ac.th/home
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment