04/11/2020 Share

สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชวนร่วมงานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ (work Antibiotic Awareness Week) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โถงชั้น 2 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ พบกับนิทรรศการ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในสารพัดสัตว์ การประกาศผลการประกวดภาพวาด และเรียงความของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา “การใช้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์เลี้ยงของฉัน” และกิจกรรมตอบคำถามแลกของรางวัล นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การใช้ยาปฏิชีวนะในสารพัดสัตว์ ให้ปลอดจากเชื้อดื้อยา” ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โดย น.สพ. อลงกรณ์ มหรรณพ รศ.สพ.ญ.ดร. มีนา สาริกะภูติ อ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/AMQb54hNSbXCtCWWA หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ : https://www.facebook.com/vetchulalongkorn สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-9586 หรือที่ E-mail : vetcufsar@gmail.com

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment