หลักสูตรแห่งอนาคต ! โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบได้ภายใน 2 ปี 
16/08/2023

หลักสูตรแห่งอนาคต ! โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบได้ภายใน 2 ปี 

สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี

 เรียนกับเรา…ได้อะไร ???
 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์
 สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน
 เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
 Upskill Reskill

 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 66
คลิกเลย >> https://forms.gle/AiaZLDa76rXnmwdq9

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics
www.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 Tel : 099-226-5363 อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ (อ.หมี)
 Tel : 095-629-5459 (คุณพรพิมล ITBS)
 Website : www.cls.ssru.ac.th