โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา เปิดรับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  สมัครเลยวันนี้
25/09/2023

โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา เปิดรับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สมัครเลยวันนี้

 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว…..
 เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม”

อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย…
 ห้องเรียน “กรุงเทพฯ”
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี)
 สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
ห้องเรียน “นครปฐม”
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เรียนกับเรา…ได้อะไร ???
 เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
 ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ
 ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
 มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน
 รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.

 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 66
คลิกเลย >> https://forms.gle/a8h3922pmS6SpxYw7
#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics
www.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 Tel : 061-3394996 คุณปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ (พี่โอ้)
 Tel : 095-7546156 คุณศรีไพร ศรีพนมวัน (พี่อร)
 Tel : 089-6147936 อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล (อ.นอร์ท)
 Website : www.cls.ssru.ac.th