30/09/2019 Share

อธิบดี พก. สานฝัน “น้องต๊อด” หนุ่มพิการ ฝึกงานช่างยนต์ โตโยต้า

อธิบดี พก. สานฝัน “น้องต๊อด” หนุ่มพิการครึ่งท่อน กรอกใบสมัคร ฝึกงานบริษัทโตโยต้า แผนกช่างยนต์ 

วันนี้ (29 ก.ย. 62) เวลา 15.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม “น้องต๊อด” นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นักศึกษาพิการครึ่งท่อน ที่ได้รับความสนใจจากการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ในกลุ่ม “หางานเชียงใหม่” เพื่อหาสถานที่ฝึกงานตามอู่หรือศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์ แต่เนื่องด้วยมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จึงทำให้หาสถานที่ฝึกงานตามทักษะและความถนัดมีความยากลำบาก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เร่งจัดหาสถานที่ฝึกงานซึ่งมีบริษัทเอกชน จำนวน 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งความประสงค์ยินดีให้ “น้องต๊อด” เข้ารับการฝึกงานที่ตรงตามความต้องการ

ล่าสุด นางธนาภรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้พูดคุยและหารือร่วมกับน้องต๊อด ถึงการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ฝึกงาน โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มีความห่วงใยโดยให้เร่งประสานสถานที่ฝึกงาน ทั้งนี้ น้องต๊อดได้พิจารณาเลือกบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในแผนกช่างยนต์ เป็นสถานที่ฝึกงานซึ่งตรงกับความสามารถและทักษะวิชาสาขาที่เรียน โดยในวันนี้ได้พาเข้าไปกรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมเยี่ยมชมและให้น้องต๊อด ทดลองการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายอำนาจ เกียรติรุ่งวิไลกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำในภาพรวม ก่อนเริ่มฝึกงานจริงในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ บริษัทโตโยต้า ได้มีการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในแผนกการตลาด จำนวน 2 คน ประกอบกับในระยะต่อไป จะมีแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริษัทฯ ให้เอื้อต่อคนพิการและคนทั้งมวล (Universal Design) และในกรณีของน้องต๊อด หากฝึกงานครบ 1 ปี แล้วมีความประสงค์จะทำงานต่อทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีพิจารณารับเข้าทำงาน รวมไปถึงให้สวัสดิการในระหว่างการฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป เช่น เงินเดือน ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ


ด้าน “น้องต๊อด” เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ฝึกงานในบริษัทดังกล่าว และขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับตนเองอย่างดีมาโดยตลอด โดยเหตุผลที่เลือกฝึกงานที่บริษัทโตโยต้าฯ เนื่องจากได้พิจารณาจากความถนัด ทักษะความสามารถที่ได้เรียนมา และมีความชอบในสายงานนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ อีกทั้งลักษณะงานและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับความพิการ รวมถึงความต่อเนื่องที่จะสามารถต่อยอดให้มีงานทำได้อย่างยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไป

“ดิฉันขอขอบคุณภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ประสานส่งต่อ รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนคนพิการทุกคนในสังคมให้มีงานทำ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการมีอาชีพ มีรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวง พม.โดย พก. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ จะทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment