17/10/2021 Share

ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมงานบุญใหญ่ เททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ

ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมงานบุญใหญ่ เททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.59 น. ขึ้น 10 ค่ำเดือน 11 ได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ (อก) เป็นวาระที่ 3 ณ โรงหล่อพระ ไพศาลปติมากรรม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดธรรมศาลา เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ พร้อมกับพระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตร โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด, นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ดร.อภิชา ระยับศรี “ดร.ช้าง” อุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ, ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์, อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอล นักเรียนไทย ชุดแชมป์เอเชียสองสมัยซ้อน เข้าร่วมพิธีเวลา 09.49 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานประกอบพิธีเททอง ส่วนอกชิ้นที่ 1 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เวลา 10.39 น.ประธานประกอบพิธีเททองส่วนอกชิ้นที่ 2 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธี
นายนพดล พลเสน ผู้จัดสร้างกล่าวว่า พระพุทธไสยาสน์ ปางโปรดสัตว์ อสุรินทราหู เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดยาว 21 เมตร หรือยาวเท่ากับตึก 5 คูหา เทหล่อด้วยโลหะ 30 ตัน จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี องค์นี้เป็นพุทธศิลป์งานประติมากรรมร่วมสมัยเป็นเอกลักษณ์ “หนึ่งเดียวในสยาม” ออกแบบและควบคุมงานโดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร น่าจะมีความงดงามที่สุดในยุคปัจจุบัน สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อฝากไว้ในแผ่นดินนี้ตลอดไป
รายนามผู้ถวายจตุปัจจัย ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด, นายวิทยา อาคมพิทักษ์ คณะกรรมการ ปปช., พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ อดีตประธานตุลาการศาลทหาร, พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา, พลโทพจงเจตน์ มีปิ่น อดีตรองเจ้ากรมสื่อสาร, พลเอกศรชัย กาญจนสูตร จเรสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก, พล.อ.ท.ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, ร้อยตำรวจโทดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
คุณพ่อเฉลียง พลเสน, นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการกรุงไทยพานิชประกันภัย, นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันกรรมการตุลาการศาลปกครอง, คุณณัฐยาน์ เวโรจน์สุรภา (แพร), นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง, นายนพรัตน์ โพธิ์สุข อดีตบรรณาธิการ, นายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
กำหนดเททองหล่อทั้งหมด นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กำหนดไว้ 9 วาระ วาระที่ 1 เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2464 เททองส่วนพระหทัย(หัวใจ) พิธีเททองที่วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี วาระที่ 2 เททองส่วนพระเศียร (ศรีษะ) เททองที่โรงหล่อพระไพศาลปติมากรรม ใกล้วัดศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และครั้งนี้เป็น วาระที่ 3 เททองส่วนพระอุระ (อก) ที่โรงหล่อพระไพศาลปติมากรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ในส่วนอื่น ๆ จะได้เททองตามฤกษ์ที่เหมาะสมต่อไป คุณนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประธานจัดสร้างท่านคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี 2565-2566
#https://u-hit.net/
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment