04/05/2021 Share

ไม่มีพื้นฐาน แต่ทุกคนเป็นนักออกแบบที่ดีได้! สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP) สวนสุนันทา รับ TCAS รอบ 3 เริ่ม 7พ.ค.นี้

“สาขาเราเป็นพื้นที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนที่รักการออกแบบ แม้ไม่ได้มีพื้นฐาน ที่แห่งนี้ทุกคนเป็นนักออกแบบที่ดีได้”

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.) Bachelor of Design (Industrial Design and Packaging) ปริญญาวิชาชีพการออกแบบ แห่งแรกและแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

TCAS รอบ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP) สวนสุนันทา

รหัส 2541 แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์

รหัส 2542 แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 Admission 1-2 ผ่านระบบ TCAS เริ่ม 7-15 พ.ค. 2564

รอบที่ 4 Direct รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิ.ย. 2564

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  นักออกแบบผลิตภัณฑ์
2)  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

3)  นักออกแบบกราฟิก

4)  นักออกแบบอิสระและธุรกิจสร้างสรรค์

5)  เจ้าหน้าที่ออกแบบของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

6)  รับราชการในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

7)  ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
8)  ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

9)  บุคลากรในสายการวิจัย วิชาการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

        10)  นักออกแบบงานสามมิติเสมือนจริงทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสถาปัตยกรรม

สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักออกแบบ สามารถสมัครเรียนได้อีก 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 3 Admission 1-2 ผ่านระบบ TCAS เริ่ม 7-15 พ.ค. 2564

ดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

รอบที่ 4 Direct รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิ.ย. 2564

ดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

(รหัส 2541 แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ / รหัส 2542 แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์)

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772

หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380

มือถือ: 0816160636 (ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี)

#idpssru #fitssru #ssru #dek64 #tcas64 #สวนสุนันทา #เด็กออกแบบ #ออกแบบสวนนัน

https://www.facebook.com/idpssru (ลิงค์เพจสาขา)

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment