17/08/2020 Share

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดโครงการ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรมอาคารสำนักงานคลังจัดเก็บสินค้า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
——————————————————————-
? Website: www.cls.ssru.ac.th
? Website: www.ssru.ac.th

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment