ทุนปริญญาตรี ลดค่าเรียน 50% สำหรับคนอยากเรียนต่อชิคาโก้!!
19/05/2022

ทุนปริญญาตรี ลดค่าเรียน 50% สำหรับคนอยากเรียนต่อชิคาโก้!!

.
ทุนป.ตรี สำหรับInternational Students ที่ National Louis University, USA เป็นทุนที่มุ่งให้กับนักเรียนที่มีทักษะด้านความเป็นผู้นำที่โดดเด่นจากทั่วโลก โดยทุน YouAreWelcomeHere มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 50% และสามารถต่ออายุทุนได้ 2 ปี หากมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเดทไลน์ในการรับใบสมัคร 12 กรกฎาคม 2022
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปิดสอนโดย NLU
-ทุนการศึกษา NLU สามารถใช้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและไม่สามารถคืนเงินให้กับนักเรียนได้
-นักศึกษาต้องรักษาสถานะเรียนเต็มเวลา(14+ credits/term) และลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง(Summer optional)
-นักเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของ 2.0
-ต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา NLU
.
อ่านเพิ่มเติม : http://th.interscholarship.com/somkiat2013/4794