Blog

  สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) ร่วมกันจัดงาน Thai KOSEN Fair 2023  เพื่อเผยแพร่ระบบการศึกษา KOSEN และหลักสูตรที่รองรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดงผลงานจากการประกวดระดับนานาชาติของนักศึกษา การอภิปรายมุมมองของการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม การจัดนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่ การแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันไทยโคเซ็นและสถาบันโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2567 (รับตรง)  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่ https://www.btudental.com/ สอบถามข้อมูลการรับสมัคร งานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4″ SSRU RUN 4 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ด้วยระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร ข้ามผ่านสะพานกรุงธน ชมบรรยากาศยามเช้าสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ https://www.regis.run/race/ssrurun4 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.021601350

สวนสุนันทา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีร่วม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดราชาธิวาสวิหาร จากนั้น เป็นกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มีผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองคุณภาพ 9หลักสูตร เป็นแห่งแรกในไทย และคว้า 2 รางวัลใหญ่  ด้านการพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และการพัฒนางานวิจัย จาก Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  2 รางวัล จากองค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร (Accreditation Service for International Colleges and University :ASIC) โดยได้รับรางวัลพิเศษ 2 รางวัล 1. Entrepreneurship and

  สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Qiu Xiaoyun รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และทีมงานนักแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กั้นหนาน (Gannan Normal University) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางเยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ คณะการแสดงของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์กั้นหนานได้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน และร่วมลอยกระทงเนื่องในวันลอยกระทง ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และรองหัวหน้าคณะผู้แทน เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพูดคุยเรื่องการศึกษา โดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้หารือในการร่วมมือในโครงการวิจัยต่างๆ และโครงการฝึกงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการนำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมาฉายร่วมกัน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้แทนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม และ ดร.แดนตี้ เจมส์ อำนวยการประชุม ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็ก จัดเป็นประเทศที่คุณภาพการศึกษาสูงติดอันดับโลก และเป็นเมืองที่เหมาะสม กับการเรียนหนึ่งใน 50 ของโลก

เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ชูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ปลัดกระทรวง  เปิดงาน “ขานรับนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดงาน “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567” โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชูจุดเด่นเพื่อตอกย้ำมหาวิทยาลัยนวัตกรรมด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดพลังแก่เยาวชน ในการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการราชมงคลธัญบุรี หรืองาน RMUTT Open House 2024