Blog

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงความสำเร็จ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ร่วมโครงการกว่า 200 คน เกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 11.7 ล้านบาท รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการหลักด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ผ่านคัดเลือกกว่า 40 ท่าน รวมถึงมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรในเครือข่ายกว่า 160 ท่านเข้าร่วม จนสามารถเกิดเป็นเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ “กิจกรรมหลักที่เราได้ดำเนินการก็คือการสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจการค้า

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย กลางปี 2021  ประจำเดือนกันยายน 2021 “Unirank” Top Universities in Thailand  2021 Thai University Ranking ผลปรากฏว่า อันดับเดือนกันยายน 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือจุฬาฯ และม.เชียงใหม่  ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังครองแชมป์ม.ราชภัฏ เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ครองอันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านม.เอกชน แชมป์เปลี่ยนมือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี2555 เป็นต้นมา มทร.ธัญบุรีได้สนับสนุนเงินงบประมาณจัดสรรเงินให้โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จัดการพึ่งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค 2562-ก.ย. 2563 มีการจ้างนักศึกษาทำงานพาสไทม์ จำนวน 1,752 คน ใช้งบประมาณ 5,495,700 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนต.ค.63-ก.ย.64 แม้จะเป็นช่วงแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิค-19 มหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือและมีการจ้างงานนักศึกษาทั้งสิ้น 1,119 คน ในงบประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ

“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” กำลังเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยม โดยมีนักศึกษารุ่นที่ 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา ออสเตรเลีย เบลเยียม เข้าศึกษาต่อ เนื่องจากมีความสะดวกทุกด้านในการเรียน ฉีกทุกข้อกำจัดในการเรียนรู้…. อยู่มุมไหนของโลกก็เรียนได้ เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์การเรียนยุค New normal จบด้วยวุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. ด่วนก่อนปิดรอบรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

#DEK65 เตรียมตัวให้พร้อม! 🔥 มหิดล อินเตอร์ รับตรง 1 – 12 ต.ค.นี้ 📌 พบกับรอบรับสมัครนักศึกษาใหม่จากมหิดลอินเตอร์✨ เปิดรับสมัครกว่า 17 หลักสูตรนานาชาติ 🌎 เตรียมคะแนนและเอกสารให้พร้อม 📑 ทำความรู้จักเมเจอร์ต่างๆได้ที่ ✅ : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/ MUIC Friend GET READY! 🔥 The next round of MUIC Admission is coming ✨ Applicable for 17 international

นศ.ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน” หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต                                                                    

วันที่ 18 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญพร้อมเจิมป้ายอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยฤกษ์มงคลเจิมป้ายฯ ในเวลา 11.29 น. ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ได้เปิดเผยผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ว่า ได้ดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร สมพ.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Medical Globalization (J Med Glob) วารสารการแพทย์โลกาภิวัฒน์ รูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับต่อปี ภาษาที่ใช้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JMedGlob Facebook Comments