Blog

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำหลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ต่างประเทศเริ่มการเรียนการสอน การวิจัยไปไกลแล้ว ถึงเวลาที่ประเทศไทยเราต้องเอาจริงเอาจัง สวนสุนันทาจึงต้องเริ่มเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่การอบรม แต่เป็นการเรียนทั้งระบบครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดเฉพาะนักเรียนชั้นม.ปลายเท่านั้น แต่คนที่สนใจเข้ามาเรียนกับเราได้หมด ติดต่อสอบถามเพื่อสมัครเข้ามาได้เลย หลักสูตรนี้จะเริ่มสอนเต็มระบบต้นปี 2563 หลักสูตรสาขาวิชานี้จะเปิดสอนแก่นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระยะเวลาเรียน 4 ปี รวม 130 หน่วยกิต การสอนจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการทำความใจเรื่องพืชกัญชา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยสกัดกัญชา ไปจนถึงการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์กัญชา ตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับแนวหลักสูตรผู้สอนได้รวบรวมองค์ความรู้มาจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การสอนในช่วงต้นจะเป็นการสอนผ่านทฤษฏี ส่วนขั้นตอนการนำกัญชามาใช้ในการสอนอยู่ระหว่างทำเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกัญชามาใช้ทั้งด้านการศึกษาและวิจัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“คุณหญิงกัลยา”ลงพื้นที่ดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ยกระดับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั้งระบบ วันนี้ (14 ส.ค.) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)มหาสารคาม และ ดูผลการดำเนินของนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ที่บ้านหนองบัวแปะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ อศ.กช. เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีระบบการตลาดที่ดี มีผู้เรียนตั้งแต่อายุ 17 ปี -72 ปี ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของตนที่ให้เปิด วษท.สำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เรียน วษท.ได้ และเป็นการสร้างเกษตรกรที่มีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีควรขยายโครงการฯต่อไป คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า ตนขอให้ วษท.นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ให้วิทยาลัยและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน

สอศ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดศูนย์รักล้อในโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย รองรับนักปั่นรักสุขภาพ            ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายชัยรัตน์  เฟื่องฟูลอย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสใช้จักรยาน

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะรองประธานสหพันธ์กีฬาโรงเรียนแห่งเอเชีย เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ เมืองวาโดดารา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2562 โดยในการแข่งขันดังกล่าวมีประเทศเข้าร่วม 8 ประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ เอมิเรตส์ และไทย ซึ่งประเทศไทยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 คน สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ Sama Indoor Sports Complex

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนเตรียมพร้อมเดินทางศึกษาต่อประเทศจีน             สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่านักศึกษาทุนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่น้องๆ ด้วย เพื่อเป็นการแนะแนว แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต #สำนักข่าวการศึกษาไทย Facebook Comments

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ท่าน พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม (ปฐม 3) ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ทับแก้วปลอดภัย..ใส่ใจสวัสดิภาพ” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามนโยบายของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี ม.ศิลปากร ที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ แห่งการสร้างสรรค์ จึงมอบหมายให้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยสีขาว” ขึ้นมา 2 คณะแล้วคือ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเภสัชศาสตร์ ผอ.กมล แมลงทับ

พีไอเอ็ม ร่วมมือภาคีเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab สร้างนักสื่อสารมืออาชีพสู่สังคม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธาณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS), True ID, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, NECTEC สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36, และกลุ่มดินน้ำมัน เพื่อร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อ

ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 58,300 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สานต่อโครงการจุฬาฯรักษ์โลก ปีที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 58,300 ต้น ในโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย หรือโครงการ     “จุฬาฯรักษ์โลก”อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 10 เพื่อสร้างความร่มรื่น ลดภาวะโลกร้อนและมลพิษ รณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติกและลดการใช้พลังงาน เพื่อสร้างความสุขในการเรียนและการปฏิบัติงาน รวมถึงรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการ Chula