Blog

Stanford University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, or social sciences to professional degrees in business, law, or medicine ทุน Knight-Hennessy Scholars Program ครั้งนี้คือการเชิญชวนนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Stanford เป้าหมายโครงการทุนนี้คือการพัฒนาผู้นำระดับโลกรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้เข้าศึกษาวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของโลก 7 แห่งของที่นี่ จำนวนทุนที่ให้ทั้งหมด 100 ทุน เดทไลน์ในการสมัคร 9 ตุลาคม 2019 ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด อีกทั้งมีเงินค่าครองชีพรายเดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล และเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา, องค์การนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะในคราวนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Facebook Comments

จากวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ว่า… “เล็งเป้าหมายไปให้ถึงดวงจันทร์  แม้ไปไม่ถึงเรายังอยู่ท่ามกลางดวงดาว” วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และอันดับที่ 16 ของประเทศ ด้วยนโยบายและการขับเคลื่อนที่รุนแรงมุ่งเป้า ส่งเสริมการวิจัยและการนำเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการต่างประเทศทุกระดับชั้น ตั้งแต่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทุกคนต้องทำวิจัย มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารฐาน SCOPUS, SJR, ISI, Google Scholar, TCI เป็นต้น ส่งผลให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Rank ของสวนสุนันทาไต่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ผล TCAS รอบ 4 Admission หลายสาขาวิชาของสวนสุนันทาขยับชั้นขึ้น Top 5

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้รับทราบเรื่องราวดี ๆ ของเด็กอาชีวะคนหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง โดยนายกิตติพงค์ อุตตะมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยชมรมวิชาการตลาดและชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานหรือที่เรียกว่าตลาดนัดอาร์พีซี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเปิดร้านขายของได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกการคิดต้นทุนกำไร ฝึกการพูดเชิงธุรกิจ ในการประกอบกิจการฝึกอาชีพ หลังจากทำพิธีเปิดโครงการแล้ว ได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าที่นักเรียนนักศึกษาเปิดขายโดยมีร้านค้าทั้งหมด 15 ร้านและภายในงานได้พบเรื่องราวที่น่าประทับใจของนายณัฐวัฒน์กลิ่นดี หรือน้องริว นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จึงได้นำเรียนเลขาธิการถึงเรื่องราวของน้องริวกับการขายขนมครกช่วยคุณแม่ ซึ่งการมาเปิดร้านขายขนมครกในวันนี้คุณแม่ของน้องริว ได้ติดตามมาช่วยลูกชายขายขนมครกด้วยเพราะเป็นสูตรขนมครกเฉพาะของครอบครัวสืบทอดมาหลายรุ่น โดยมาช่วยลูกชายผสมแป้งและจัดขนมครกใส่กระทงให้ลูกค้า และคอยแนะนำลูกชายทุกขั้นตอน ถ้อยคำที่ไพเราะ ท่าทีที่อ่อนโยนของแม่ที่มีต่อลูกและเพื่อนของลูก เป็นเรื่องราวเล็ก ๆ ที่มองยามใดก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้ง ความรักความห่วงใยที่มีต่อกันของน้อง ริวและคุณแม่ สร้างความซาบซึ้งต่อผู้พบเห็น โดยคุณแม่ได้บอกกับผู้อำนวยการว่า น้องริวจะช่วยขายขนมครกตลอดตั้งแต่เด็ก ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดและตกแต่งดอกไม้ “นกยูงรำแพน” ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ภายในงาน“THE MALL ROYAL BOTANICAL SHOW” สานพรรณไม้ รวมใจราษฎร์ สู่แม่แห่งแผ่นดิน จัดโดยเดอะมอลล์ บางแค ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช เล่าว่า “นกยูงรำแพน” ที่จัดตกแต่งเป็นนกยูงใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร ซึ่งนกยูงเป็นตราสัญลักษณ์พระราชทานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทำจริง เห็นจริง ลงมือจริง กับค่ายเรียนรู้ฯ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 11 สถาบัน จำนวน 79

ทุน Singapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี 240 Fully Funded PhD Scholarships Singapore 2020 Deadline:  Dec 1, 2019 Institution(s): Singapore PhD Scholarship Level of Study: PhD Study in: Singapore Scholarship Description Singapore International Graduate Award (SINGA) Singapore International

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75 รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรี โดยให้ทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มอบให้ทั้งหมด 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท ติดตามกติกา และเงื่อนไข พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Zy6euz เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ และทาง