Blog

โคงการนี้เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50%ปีแรกและอีก 10%ในปีถัดไปจาก Charles Darwin University มหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียมอบให้คนต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม เป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree ปี 2020  รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2019 สำหรับโครงการทุน CDU Global Excellence Award for International Students in Australia, 2020เป็นทุนช่วยเหลือค่าเรียนในปีการศึกษาแรกครึ่งหนึ่ง และปีต่อ ๆ ไป 10 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติ -มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม -มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด -สมัครเรียนหลักสูตร undergraduate and postgraduate

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 ………………………………….. ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 วิธีการสมัคร สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร 3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ว่า โครงการสะพานเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจากภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นภารกิจของประเทศที่จะใช้การศึกษาเพื่อการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ แต่ที่ผ่านมา การศึกษา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เป็นหลัก โดย สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่วางพื้นฐาน และจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จักตัวตน ความสนใจ ความถนัด เพื่อเด็กจะได้เลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความถนัดหรือสนใจ รวมถึงสายอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต แต่เรายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และที่เป็นจุดอ่อน คือ การแนะแนวที่ไม่สามารถแนะแนวอาชีพเขาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งการบรรจุบุคลากร ครูผู้สอนที่ไม่สนองต่อความต้องการของนักเรียน เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ม.ศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา ธันย่า-ธันย์ชนก ลำดับพังค์ นักศึกษาจาก ม.ศิลปากร ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “The 5th International Basketball Invitation Tournament of 2019” ณ ประเทศจีน ทีมชาติไทย อยู่ในสาย A ร่วมกับ De La Salle University (ประเทศฟิลิปปินส์), Xiamen University of Technology (ประเทศจีน) และ Osaka University of Health

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวน “ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และซีดีหรือวีซีดีจำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย คลิปภาพวิดิโอการขับร้องรอบคัดเลือก และ Backing Track รอบชิงชนะเลิศ มาที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.62 ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก เขต 6 ประจำปี 2562 ประกอบด้วยนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก มีนักกีฬา ผู้ชม เข้าร่วมจำนวน 1,200 คน ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก #สำนักข่าวการศึกษาไทย Facebook Comments

มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับคุณวิโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานศิลปกรรมจากโครงการการประกวดศิลปไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“ ความสุขของคนไทย” ที่หอศิลป์บ้านเจ้าพระยาพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที ผ่านการคัดเลือกผลงานซึ่งสามารถสื่อความคิดสร้างสรรค์สะท้อนถึงคว้าวอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางสังคมเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและการประหยัดพลังงาน ยั่งยืนโดยนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ม. ศิลปากรกวาดรางวัลหน้า 1 รางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท, ราง ัลดีเด่น 2 รางวัลทุนการศึกษา 70,000 บาทและรางวัลสนับสนุนไทยออยด์ 15 รางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท # สำนักข่าวการศึกษาไทย Facebook Comments

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว Universities: July 2019 Edition 2019.2.0เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand …………………………. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 10ขยับจากอันดับที่ 22 ของประเทศ มาอยู่อันดับที่ 19 ของประเทศในครั้งล่าสุดนี้ และอยู่ในอันดับที่ 2477 (ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ 2986 ถึง 509 อันดับ) ของโลก อันดับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 25 ของประเทศและอันดับ 3332 (เดิม