Blog

อว. แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมฝ่าวิกฤติในงาน ‘TechnoMart 2021’ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  อว. ได้แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมฝ่าวิกฤติในงาน ‘TechnoMart 2021’ตอกย้ำแผนขับเคลื่อน BCG โมเดลต่อยอดเศรษฐกิจองค์รวมตื่นตาพร้อมชมนิทรรศการจากยานอวกาศ เรื่องใกล้ตัวที่จับต้องได้ ตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตลอดจนผลงานที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด  STI for New

นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)           ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ นำคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ จำนวน 28 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักศึกษาทุนพระราชทาน ณ วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์,

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ส่งต่อความสำเร็จให้รุ่นน้องในโรงเรียนมัธยม สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสเข้าเรียนต่อในสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปีการศึกษา 2565 ตั้งเป้ามอบโรงเรียนละ 5 ทุน ใน 57 โรงเรียน เริ่มรับสมัคร 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ซึ่งเป็นการมอบโควตา ให้กับนักเรียนที่อยู่ในโครงการ ได้เดินตามความสำเร็จของรุ่นพี่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสต่อไป โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563 จำนวน 14 ราย มอบโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 21 ราย อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 6 มกราคม 2565……. สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ – แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี – แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง – แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/ พบกิจกรรม CLS Pre Openhouse โลจิสติกส์แล้ว1″ ….มาเจาะลึก ครบ ชัด

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) “ปรับ” ระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 หลายอย่าง อาทิ ปรับลดการสอบให้น้อยลง ลดการคัดเลือกเหลือ 4 รอบ 4 รูปแบบ ยกเลิกรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 ที่ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก ทุกรอบจะยุติการใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก ทีแคส 65 ทปอ.จะประกาศผล และให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิในระบบด้วย ทีแคส 65 ให้สละสิทธิ์ในระบบ 2 ช่วงรอบละ 1 วันเท่านั้น หากเลือกสูงสุด 10 อันดับ ต้องจ่ายค่าสมัคร 900 บาท มีการสอบ GAT, PAT และวิชาสามัญ

#DEK65 อยากเรียนคณะไหน ต้องได้เรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมสมัครได้เลย ไม่ต้องรอใช้คะแนน O-NET, GAT, PAT หรือ TCAS รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส. หรือเทียบเท่า ยื่นกู้กองทุน กยศ. กรอ. ได้ หอพักฟรี ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี แจกสมุด หนังสือเรียน ฟรี มีระบบ E-Book ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/2Qruu1K สมัครออนไลน์ https://bit.ly/3baoBe5 สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน 8.30-18.00 น. โทร 02-800-6800 ถึง

129 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี                   เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดงานวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2564 ( New Normal ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต