Blog

ชั่วโมงนี้ วงการศึกษาทั่วโลก ต่างทุ่มเทพัฒนา Distance Learning หรือ การศึกษาทางไกล กันจ้าละหวั่น โดยมี “ตัวเร่ง” นอกจากเจ้า โควิด-19 แล้ว “เทคโนโลยี” ยังมีส่วนสำคัญยิ่งทำให้การศึกษาระบบนี้ก้าวกระโดดรวดเร็วยิ่งขึ้น หากจะกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการศึกษาทางไกล ยุคนี้ล้วนมีมากมาย อาทิ เน้นผู้เรียนเป็นส่วนกลาง ให้อิสระผู้เรียนในการกำหนดเวลา สถานที่ และวิธีเรียนโดยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ในทรัพยากรหลาย ๆ แหล่ง ส่วนผู้สอนก็จะใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้สูงสุด ที่สำคัญสื่อการสอน และบทเรียนต่าง ๆ จะถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วน ปิดท้ายด้วยการติดตามแนะนำ พัฒนา ดูแลแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด ระบบการศึกษาทางไกล จึงถูกยกให้เป็น “พระเอก”

รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยเคล็ดลับการเข้าเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคมนี้ว่า จากการที่ท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้องการให้เพิ่มจำนวนทันตแพทย์ ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษาจำนวนกว่าร้อยล้านคน แต่มีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภา ไม่ถึงสองหมื่นคน เรียกว่ายังเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง ดังนั้นจึงได้ขยายการเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ค.นี้ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. กล่าวต่อไปว่า การเรียนในช่วงโควิด-19 แบบนี้ ทางคณะฯ ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และทางท่านอธิการบดี ได้ลงทุนซื้อจอยักษ์ สำหรับถ่ายทอดสดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าการเรียนออนไซด์ นอกจากนั้นเรายังมีทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ ทั้งบุคลากร สถานที่ และเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี “รับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)” 2 สาขา!! เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2564 สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ติดต่อสอบถามที่งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ website : https://far.ssru.ac.th twitter : https://twitter.com/pr_far instagram : far_ssru_fanpage Tel. 0-2160-1388 ext.100 www.ssru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว หลักสูตรคุณภาพครบถ้วน พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ จากกูรูในศาสตร์ด้านนี้โดยตรง “การเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านดำเนินการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่ประสบการณ์และกรณีศึกษาจากผู้บริหารในสถานประกอบการชั้นนำและสมาคมวิชาชีพด้านโลจิสติกส์นับเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจ ดันนั้น หลักสูตร ป.โท MBA โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จึงเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และมี Connection ที่สำคัญในการทำงาน นอกจากนั้น ทางหลักสูตรฯ เปิดรับคนจากหลากหลายวัย เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีความหลากลาย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำงานและมิตรภาพดีๆ ระหว่างการเรียน ป.โท” “การจบการศึกษาในระดับ ป. โท นั้น ไม่ใช่แค่เน้นในเรื่องของคุณภาพแต่ต้องเน้นให้นักศึกษาจบการศึกษาเร็ว เพื่อให้นักศึกษานำวุฒิการศึกษาและองค์ความรู้ไปใช้ทัน ไม่สูญเสียโอกาส ซึ่งหลักสูตร ป.โท MBA โลจิสติกส์ สวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี “รับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)” 2 สาขา!! เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2564 สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ติดต่อสอบถามที่งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ website : https://far.ssru.ac.th twitter : https://twitter.com/pr_far instagram : far_ssru_fanpage Tel. 0-2160-1388 ext.100 www.ssru.ac.th

หมอฟัน อาชีพในฝัน คณบดี ทันตแพทย์ ม.กรุงเทพธนบุรี เผยเส้นทางพิชิตฝัน รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยเคล็ดลับการเข้าเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคมนี้ว่า จากการที่ท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้องการให้เพิ่มจำนวนทันตแพทย์ ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษาจำนวนกว่าร้อยล้านคน แต่มีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภา ไม่ถึงสองหมื่นคน เรียกว่ายังเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง ดังนั้นจึงได้ขยายการเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ค.นี้ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. กล่าวต่อไปว่า การเรียนในช่วงโควิด-19 แบบนี้ ทางคณะฯ ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และทางท่านอธิการบดี ได้ลงทุนซื้อจอยักษ์ สำหรับถ่ายทอดสดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา

  มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์ Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้เด็กไทย     เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ  www.thailandlearning.org  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักเรียนได้มีความต่อเนื่องด้านการศึกษา ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน ที่สำคัญคือใช้งานง่ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ สามารถจัดสรรเวลา เสริมสร้างหาความรู้ให้ตัวเองแม้ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งภายในเว็บไซต์ดังกล่าว จะรวบรวมแหล่งข้อมูลการเรียนรู้จากทั่วโลก เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าไปที่ www.thailandlearning.org

  จุฬาฯ มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากโควิด-19 ด้วยนโยบาย “10 พลัส พลัส”         ในปีการศึกษา 2564 โดยปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา พร้อมมาตรการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อนิสิตและครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นำนโยบาย“10 พลัส พลัส”  ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 นำมาใช้อีกครั้งในภาคการศึกษาต้น    ปีการศึกษา 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้นิสิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ “การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ภายใต้นโยบาย“10