Blog

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี “รับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)” 2 สาขา!! เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2564 สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ติดต่อสอบถามที่งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ website : https://far.ssru.ac.th twitter : https://twitter.com/pr_far instagram : far_ssru_fanpage Tel. 0-2160-1388 ext.100 www.ssru.ac.th

หมอฟัน อาชีพในฝัน คณบดี ทันตแพทย์ ม.กรุงเทพธนบุรี เผยเส้นทางพิชิตฝัน รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยเคล็ดลับการเข้าเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคมนี้ว่า จากการที่ท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้องการให้เพิ่มจำนวนทันตแพทย์ ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษาจำนวนกว่าร้อยล้านคน แต่มีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภา ไม่ถึงสองหมื่นคน เรียกว่ายังเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง ดังนั้นจึงได้ขยายการเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ค.นี้ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. กล่าวต่อไปว่า การเรียนในช่วงโควิด-19 แบบนี้ ทางคณะฯ ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และทางท่านอธิการบดี ได้ลงทุนซื้อจอยักษ์ สำหรับถ่ายทอดสดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา

  มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์ Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้เด็กไทย     เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ  www.thailandlearning.org  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักเรียนได้มีความต่อเนื่องด้านการศึกษา ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน ที่สำคัญคือใช้งานง่ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ สามารถจัดสรรเวลา เสริมสร้างหาความรู้ให้ตัวเองแม้ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งภายในเว็บไซต์ดังกล่าว จะรวบรวมแหล่งข้อมูลการเรียนรู้จากทั่วโลก เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าไปที่ www.thailandlearning.org

  จุฬาฯ มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากโควิด-19 ด้วยนโยบาย “10 พลัส พลัส”         ในปีการศึกษา 2564 โดยปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา พร้อมมาตรการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อนิสิตและครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นำนโยบาย“10 พลัส พลัส”  ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 นำมาใช้อีกครั้งในภาคการศึกษาต้น    ปีการศึกษา 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้นิสิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ “การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ภายใต้นโยบาย“10

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล้ำ คว้า 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน    จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “E-NNOVATE 2021 International Innovation Show” ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 นวัตกรคนเก่งจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่คว้า 6 เหรียญทอง (Gold Award) ประกอบด้วย – ด.ช.รณภัทร ศรีวรวิไล ด.ช.ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์ ด.ช.บุญยกร สัมฤทธิวนิชชา จากผลงาน “ปากกาต่อต้านโรคระบาด” (Anti

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังไปได้ดี ในช่วงยุคโควิด สร้างรายได้ถึงหกหลักต่อเดือน ให้กับ “มนทรีสวนป่า” ของสองพี่น้อง อรรถกร และ มนตรี เอี่ยมเจริญ ร้านขายพันธุ์ไม้ป่า กล้าไม้ป่าเศรษฐกิจกว่า 30 สายพันธุ์ โดยจำหน่ายทั้งออนกราวด์และออนไลน์ ซึ่งหน้าร้านตั้งอยู่ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย อรรถ เล่าว่า เริ่มจากที่พี่ชายเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ ชอบเพาะกล้าไม้ ไว้ที่บ้าน เพาะไว้ปลูกเองและ บริจาคให้ชาวบ้าน นอกจากนี้รัฐบายมีนโยบายเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่รกร่าง ตลอดจนครม.มีมติอนุมัติให้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม้ยืนต้นใช้ค้ำประกันเงินกู้ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกกล้าไม้ ทางบ้านทำสวนมะพร้าว จึงเริ่มปลูกกล้าไม้ขาย เริ่มขายออนไลน์ โดย 3 เดือนแรกรายได้กว่า 200,000 บาท จึงลาออกจากงานประจำที่ทำมากกว่า 4 ปี มาทำธุรกิจเต็มตัว

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการระเบิดของบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่นั้น มหาวิทยาลัยได้สั่งให้มีการสำรวจว่ามีอาจารย์ บุคลากร และครอบครัวนักศึกษา พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ รวมถึงได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทำการสำรวจว่ามีนักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่อาจไปฝึกงานบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือไม่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอักว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ได้มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ และเคมีประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับโพลีเมอร์และสารเคมี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย เพราะก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกในห้องปฏิบัติการ จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของสารเคมีต่าง ๆ อย่างละเอียด ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่จะฝึกทดลองจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรสาขาที่เปิดรับของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) B.B.A. Digital International Business บธ.บ. สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ – Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ – Major : Digital Business