นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คว้าชนะเลิศอันดับ 1 แข่ง Snare Drum Solo รายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี
19/10/2021

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คว้าชนะเลิศอันดับ 1 แข่ง Snare Drum Solo รายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี

นิธิศ รุจิขจรเดช นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Snare Drum Solo ในรายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-11 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยการแข่งขันนี้มีกรรมการระดับโลก อาทิ เช่น Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus Leoson, Nanae Mimura, Tanasit Siripanichwattana, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi