จุฬาฯ ที่ 1 ของไทย TOP 26 สาขาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings by Subject 2022
08/04/2022

จุฬาฯ ที่ 1 ของไทย TOP 26 สาขาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings by Subject 2022

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 6 เมษายน  2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยเช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยในปีนี้จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยรวมทั้งสิ้น 26 สาขา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 ของไทยใน 4 กลุ่มสาขา (Broad Subjects) และอันดับ 1 ของไทยใน 26 สาขาย่อย ดังนี้
กลุ่มสาขา Art & Humanities 5 สาขา ได้แก่

 • Architecture / Built Environment
 • Art & Design
 • English Language & Literature
 • Linguistics
 • Modern Languages

กลุ่มสาขา Engineering & Technology 6 สาขา ได้แก่

 • Computer Science & Information Systems
 • Engineering – Chemical
 • Engineering – Civil & Structural
 • Engineering – Electrical & Electronic
 • Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
 • Petroleum Engineering

กลุ่มสาขา Natural Sciences 5 สาขา ได้แก่

 • Chemistry
 • Environmental Sciences
 • Geography
 • Materials Science
 • Physics & Astronomy

กลุ่มสาขา Social Sciences & Management 10 สาขา ได้แก่

 • Accounting & Finance
 • Business & Management Studies
 • Development Studies
 • Economics & Econometrics
 • Education
 • Law
 • Politics & International Studies
 • Social Policy & Administration
 • Sociology
 • Sports-related Subjects

ในระดับโลกนั้นปรากฏว่ามี 4 สาขาวิชาของจุฬาฯ ที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก  ได้แก่

 • Performing Arts
 • Engineering – Petroleum
 • Development Studies
 • Social Policy & Administration

7 สาขาวิชาที่ติด Top 150 ของโลก ได้แก่

 • Architecture / Built Environment
 • Art & Design
  – Engineering – Chemical
  – Pharmacy & Pharmacology
  – Geography
  – Politics & International Studies
  – Sport-related Subjects (ติดอันดับ 101-130)

6 สาขาวิชาที่ติด Top 200 ของโลก ได้แก่

 • English Language & Literature
 • Modern Languages
 • Chemistry
 • Environmental Sciences
 • Business & Management Studies
 • Law


สำหรับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) 40-60% ชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างบัณฑิต (Employer Reputation) 10-30% ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations per Paper)  7.5-20% และความโดดเด่นทางวิชาการ (H-Index) 7.5-20%  โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ QS มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในเกณฑ์ด้านความเป็นนานาชาติ เฉพาะการจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชา

ติดตามข้อมูลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2022 เพิ่มเติมได้ที่
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/arts-humanitie