09/06/2021 Share

9 มทร.จับมือ กสศ. ยื่นมือช่วยนักเรียนยากจนพิเศษ เล็งจัดสรรทุนเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้าหารือกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเดิม กสศ.จะดำเนินการช่วยเหลือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ที่ผ่านมาเมื่อเด็กกลุ่มนี้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วมักจะขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ซึ่งการหารือในครั้งนี้ ทั้ง 9 มทร. รับทราบในหลักการและพร้อมที่จะร่วมกันช่วยเหลือเด็กในกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การหารือดังกล่าวยังคงเป็นการหารือกันในเบื้องต้น ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมเพื่อหารือกันในรายละเอียดกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบผ่านระบบ TCAS เบื้องต้นคาดว่าหากเป็นการรับผ่านระบบTCAS ทาง กสศ. จะเป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ เพื่อขอรับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยต่อได้ทันที โดยรายละเอียดเรื่องการจัดสรรทุนและอื่นๆ นั้นน่าจะได้ข้อสรุปหลังจากการลงนามความร่วมมือกับ กสศ. และจะสามารถรับนักศึกษาและจัดสรรทุนดังกล่าวได้ในปีการศึกษา 2565

…………………………

ภาพประกอบข่าวจากเพจ มูลนิธิเด็ก

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment