12/11/2021 Share

นักศึกษาสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ พร้อมได้รับงบตกแต่งห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีมูลค่า 50,000 บาท
ประกาศผล YOUNG DESIGNER CONTEST 2021
เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ‘ธีรวัฒน์ กองทอง’ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.ธัญบุรี จากผลงาน THE SANCTUARY ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จะได้รับงบตกแต่งห้องเรียนมูลค่า 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ‘ฐิฌาพร โลหุตางกูร’ จากผลงาน LERAXING CAFE ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง ได้แก่ ‘ธนรัชต์ ดาราเรือง’ จากผลงาน UNDER THE SEA ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ‘มังกร นันทชัย’ จากผลงาน SQUARE SPACE และ ‘กฤติยาพร สาขา’ จากผลงาน KHRAM SAKON ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
• รางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ ‘มังกร นันทชัย’ จากผลงาน SQUARE SPACE ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000
ที่มา VC Fabric
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment