25/11/2021 Share

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ใช้ ‘พลาสมาเย็น’ เพิ่มผลผลิตถั่งเช่าสีทอง

อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มทร.ธัญบุรี ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของถั่งเช่าสีทอง

ด้วยคุณสมบัติสารสำคัญทางยาสูง จึงเป็นตัวเลือกชั้นดีในการเป็นอาหารเสริม ‘เห็ดถั่งเช่าสีทอง’ จึงเป็นที่ต้องการและมีราคาที่สูงมาก อีกทั้งต้องใช้ความชำนาญในการเพาะปลูกที่พิถีพิถัน จึงควรได้รับการพัฒนาให้สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้ดอกเห็ดในปริมาณที่มาก รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพ จึงเป็นที่มาของ ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วยคณะวิจัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา “การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ” และได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ศิลปะวิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ปรเมนทร์ เผยว่า เทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร องค์ประกอบของพลาสมาเย็นประกอบไปด้วย อิเล็กตรอน ไอออนบวก ไอออนลบ โฟตอน อนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว และอนุพันธ์ไนโตรเจนที่ว่องไว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้การเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณสารสำคัญของพืชได้

“จากการศึกษาหาข้อมูล ทั้งจากประสบการณ์ตรงและเกษตรกรผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงถั่งเช่า มักประสบปัญหาหลายขั้นตอน โดยเฉพาะเชื้อเห็ดติดเชื้อราและตาย จำนวนผลผลิตน้อย เติบโตไม่สม่ำเสมอหรือโตช้า รวมถึงคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งต้นทุนสูง จึงสนใจนำองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในผลงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของถั่งเช่าสีทอง และการศึกษาในภาพรวมที่เกิดขึ้น โดยการฉายพลาสมาเย็นด้วยเวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่า ถั่งเช่าที่ได้รับการฉายพลาสมาเย็นมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่า ผลผลิตมากขึ้น และที่สำคัญเมื่อนำไปวิเคราะห์ทางเคมีพบว่ามีปริมาณสารสำคัญที่สูงกว่า โดยเฉพาะสารคอร์ไดเซปิน และสารอะดีโนซีน” คณะผู้วิจัย อธิบาย

ผลงานการปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออื่น ๆ ซึ่งมีความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตในด้านการเกษตร ขณะนี้ผลงานดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการจดยื่นอนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 083 182 1965

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment