คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 2 ปีครึ่ง เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
27/09/2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 2 ปีครึ่ง เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( จำนวน 124 หน่วยกิต )

เวลาเรียน 08.00 น. – 21.00 น. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

รับวุฒิ ปวส./การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้าปลีก การตลาดดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 https://oreg.rmutt.ac.th/Apply/

หรือโทร 062-3924459 (ดร.ณฐมน บัวพรมมี)